ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีนี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการบุกรุกป่าท้องที่ อ.ภูเรือ อ.ด่านซ้าย โดยคณะกรรมการมีทั้งหมด 5 ฝ่าย มีปกครอง ตำรวจ ทหาร ที่ดิน ป่าไม้ สนธิกำลังหาข้อเท็จจริง พื้นดินที่ถูกครอบครองของบริษัท ซีพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีชื่อนายเปรมชัย เป็นกรรมการผู้จัดการคนหนึ่งของบริษัท ซึ่งการดำเนินการของคณะกรรมการที่แต่งตั้งต้องรายงานผลความคืบหน้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกๆ 7 วัน พร้อมกับให้เร่งรัดสรุปผลการตรวจวัดที่ดินให้แล้วเสร็จใน 1 เดือน รวบรวมพยานหลักฐานให้พนักงานสอบสวนส่งอัยการอย่างเร็วที่สุด

นายไพบูลย์ รัตนะเจริญธรรม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ตำแหน่งเลขาคณะกรรมการได้เปิดเผยว่า คณะกรรมการทำงาน 5 ฝ่าย ที่ผู้ว่าราชการได้แต่งตั้งให้ทำงานในกรณี ที่ดินการครอบครองของตระกูลกรรณสูต ได้มีการประชุมเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา โดยได้มีประเด็นและมอบหมายให้ทางกรมที่ดินและกรมป่าไม้ร่วมกันออกไปตรวจสอบพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งที่ดินดังกล่าวมีบริเวณกว้างมาก 6,000 กว่าไร่100 กว่าแปลง คือต้องทำแนวพิกัดและขอบเขตแน่ชัด เพื่อในการให้เจ้าหน้าที่ประกอบสำนวนที่จะสั่งฟ้องเพิ่มเติม และต้องทำรายละเอียดให้แน่ชัด

และในตอนนี้ในพื้นที่ได้มีเจ้าพนักงานที่รังวัดดินจากส่วนกลาง และทางเจ้าหน้าที่รังวัดของกรมป่าไม้ได้เข้ามาร่วมดำเนินการในพื้นที่ ในเรื่องนี้คงต้องให้เวลาให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อความแน่ชัดของพิกัด ระวาง ทางเจ้าหน้าที่เริ่มลงหาแนวจุดพิกัด ในการเดินสำรวจในแปลงที่ดิน 6,000 กว่าไร่ ที่ถูกทางกรมที่ดินเพิกถอนไปแล้ว ซึ่งขั้นตอนต่อไปในที่ประชุมคณะกรรมการที่กำลังเสนอให้ผู้ว่าราชการ ในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมเพิ่มเติม ซึ่งจะดึงเจ้าหน้าที่สถานีกรมพัฒนาที่ดินจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ฐานข้อมูลของพื้นที่เป็นอย่างไร และได้มีการตั้งผู้แทนของอัยการจังหวัดเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อต้องการดูสำนวนต่างๆก่อนที่จะฟ้องต่อศาล แต่ความคืบหน้าของคณะกรรมการคือต้องทำอย่างรัดกุม กันความผิดพลาด และอาจถูกฟ้องกลับได้ จึงทำให้คณะกรรมการต้องทำงานอย่างรัดกุมอย่างที่สุดอย่างน้อยอีก 1 เดือน ก่อนรวบรวมหลักฐานให้อัยการจังหวัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน