ผู้การตม.3 สุ่มตรวจเยี่ยมด่าน ตม.ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว กำชับแนวทางปฎิบัติตรวจสอบคัดกรองต่างชาติเข้าออกประเทศ ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.66 พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 และ พ.ต.อ.รัชธพงศ์ เตี้ยสุด พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม รอง ผบก.ตม.3 และคณะ ออกตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่รับผิดชอบ ประกอบไปด้วย ตม.จว.ปราจีนบุรี,ตม.จว.ฉะเชิงเทรา, และตม.จว.สระแก้ว โดยมี พ.ต.อ.เพลิน กลิ่น พยอม รอง ผบก.ฯ รรท.ผก.ตม.จว.ฉะเชิงเทราพ.ต.อ.รุ่ง ทองมนต์ ผกก.ตม.จว.สระแก้ว, พ.ต.ท.กฤษณ กลิ่นขจร สวญ.ตม.จว.ปราจีนบุรี และข้าราชตำรวจ ในสังกัดให้การต้อนรับ

พล.ต.ต.ณัฐกร กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานตรวจคนเมือง มีภารกิจในการตรวจสอบคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าออกราชอาณาจักร เปรียบเสมือนประตูของประเทศ รวมทั้งให้บริการคนต่างด้าวขณะพำนักอยู่ ซึ่งทางพล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.ภ.2 ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติ

จึงเน้นย้ำกำชับการปฏิบัติให้ตำรวจตม.จว.ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในด้านการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว โดยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และแนวทางที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการรักษาความมั่นคงของประเทศ

ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง สตม.ที่ ๒๔๒/๒๕๖๖ ลง ๒๗ ก.ย.๖๖ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคำสั่งที่ ๔๑/๒๕๖๖ ลง ๑๐ ก.พ.๒๕๖๖ เรื่อง การตรวจลงตราและการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้กับคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ให้สุมตรวจสอบการขออยู่ต่อของคนต่างด้าวก่อนและหลังการอนุญาตให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย คำสั่ง และให้ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานราชการในพื้นที่ จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองพฤติการณ์ของคนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักร ที่มีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือเข้าข่าย กระทำความผิดตามกฎหมาย

ขณะเดียวกันกำชับกวดขันการจับกุมนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และห้ามข้าราชการตำรวจเข้าไป ยุ่งเกี่ยวกับขบวนการการขนคนต่างด้าว หรือเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เต็มใจบริการและห้ามมิให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ อื่นใดอันมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมตรวจสอบได้ทุกกรณี

 

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน