จิสด้า เปิดภาพอวกาศ ส่องพื้นที่ลอยกระทงบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชวนปชช. เที่ยว พบตื่นตาตื่นใจ กิจกรรมภายในงานเพียบ

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ จิสด้า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดภาพจากอวกาศด้วยดาวเทียม pléiades ส่องพื้นที่“ลอยกระทง” หรือ “เผาเทียนเล่นไฟ” บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยที่มีขึ้นชื่อในเรื่องการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงที่จัดอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่เราต้องนึกถึง มีฉากหลังที่มีโบราณสถานสวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่ไปร่วมพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณสวยงาม

เมื่อมองจากอวกาศ เราจะเห็นภาพบริเวณพิกัด 17.0172 ° N , 99.7034 °E ปรากฏพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่ภายในประกอบด้วยโบราณสถานที่สวยงามมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดวงตาจากอวกาศดวงนี้ถูกบันทึกไว้ด้วยภาพถ่ายจากดาวเทียม pléiades ที่มองเห็นพื้นที่ทั้งหมดภายในอาณาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยได้อย่างเด่นชัด มีขอบเขตที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยวัดวาอารามต่างๆอยู่ภายใน อาทิ วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง วัดชนะสงคราม ฯลฯ รวมไปถึง เจดีย์ และพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้คิดค้นอักษรไทยที่เรามีใช้มาจนถึงทุกวันนี้ จุดที่น่าสังเกตคือ ด้านการวางผังเมืองมีการออกแบบมาอย่างลงตัวตั้งแต่ในสมัยอดีต มีแหล่งน้ำไว้รองรับสำหรับการอุปโภค บริโภค จนถึงปัจจุบันมีบ้านเรือนสร้างขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณทิศตะวันออกของอุทยานฯ

ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจจะไปเที่ยวในวันลอยกระทงนี้ สามารถเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย โดยภายในงานจะได้ตื่นตาตื่นใจกับแสงสีเสียงอย่างอลังการ มีทั้ง การแสดงโขน การจำลองการซื้อหาอาหารในตลาดสมัยกรุงสุโขทัยโดยการแลกเบี้ย การประกวดนางนพมาศ การเล่นพลุตะไล ไฟส่งสว่างเต็มท้องฟ้าทุกคืนอีกด้วย

สำหรับดาวเทียม pléiades เป็นดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศส โดยบริษัท Airbus ที่เป็นพันธมิตรกับจิสด้า เป็นดาวเทียมรายละเอียดสูง ชนิด optical รายละเอียด 50 เซนติเมตร ทำงานร่วมกันแบบ Constellation ให้รายละเอียดภาพชนิดภาพขาวดำ (Panchromatic) ได้สูงถึง 50 เซนติเมตร และ 2.00 เมตร สำหรับชนิดสี (Multispectral) สามารถถ่ายภาพซ้ำบริเวณพื้นที่เดิมเฉลี่ยได้ทุกวัน ซึ่งประโยชน์ของภาพที่จะนำไปใช้งานในส่วนใหญ่เป็นด้านงานป้องกันและความมั่นคง สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังและรักษาความสงบในประเทศ ด้านทรัพยากรชายฝั่งทะเล สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล และด้านการจัดการเมือง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการเมือง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ ดูทิศทางการขยายตัวของเมือง เพื่อให้เกิดการจัดทำผังเมืองให้มีความเหมาะสมตามลักษณะของเมืองประเภทนั้นๆ เป็นต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน