ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อม ชี้พิจารณาให้ดี ผลประโยชน์ หรือ ผลกระทบ กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

วันที่ 7 ธ.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สนธิ คชวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทย โพสต์ถึงประเด็นเรื่องกระเช้าไฟ ฟ้าขึ้นภูกระดึง ระบุว่า ผลประโยชน์ หรือ ผลกระทบ กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงพิจารณาให้ดี

1.ภูกระดึงเป็นป่าดิบเขาที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีระบบนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์ซึ่งทั้งโลกมีเพียงแค่ 3%เท่านั้น จึงจัดให้เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางต่อการถูกทำลายอย่างมากกระเช้าขึ้นภูกระดึงสามารถนำนักท่องเที่ยวขึ้นไปได้ถึงวันละ 4,000 คน การควบคุมดูแลนักท่องเที่ยวจะทำได้ทั่วถึงหรือไม่ ในเมื่อนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ยังดูแลได้ไม่ทั่วถึงเลย

2.การสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงอาจจะขัดแย้งต่อจุดประสงค์หลักของการจัดตั้งพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นั่นก็คือเพื่อรักษาพื้นที่ป่าและเป็นแหล่งศึกษาวิจัย ส่วนประเด็นรองลงมาคือการให้บริการเพื่อสันทนาการ แต่สิ่งที่ไม่ใช่จุดประสงค์ของการตั้งอุทยานแห่งชาติก็คือการกอบโกยรายได้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

3.โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขาภูกระดึง จังหวัดเลย ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น1 ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555

ต้องให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจึงจะดำเนินการก่อสร้างได้ แต่ที่ผ่านมาหากเป็นโครงการของรัฐแล้ว มักจะผ่านความเห็นชอบเกือบทุกโครงการ

ดังนั้นการทำรายงานEIA ให้ผ่านจึงไม่ใช่ปัญหาสำหรับการพัฒนาโครงการ Mega project ระดับแค่นี้ยกเว้นจะมีเสียงคัดค้านอย่างกว้างขวางจากพี่น้องประชาชนจำนวนมากจึงจะยอมถอย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน