เทศกาลวันวาเลนไทน์ ศธ. ห่วงใย สั่งการ สพฐ. ร่วมมือ ตร. ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง-เฝ้าระวังเหตุไม่เหมาะสม ป้องกันปัญหาอาจเกิดขึ้นกับนักเรียน

12 ก.พ. 67 – ที่โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567

โดยมี นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายธีร์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ยังคงตระหนักและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เหมือนเช่นทุกปี มีการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการกรุงเทพปลอดภัย ซึ่งศธ.ทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงให้กับนักเรียนทุกสังกัด

นายธีร์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการศธ. นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการศธ. มีความห่วงใย จึงได้สั่งการให้ สพฐ. เป็นเจ้าภาพหลักในการทำงานร่วมกับตำรวจนครบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สนธิกำลังกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ

ออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุ สร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ รวมถึงกำหนดแผนการเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อดูแล คุ้มครอง ช่วยเหลือ เฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

“สพฐ. มีความห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้เน้นย้ำเขตพื้นที่ฯ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) และสถานศึกษาทุกแห่ง ให้ดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ โดยส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ พสน. ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลา

“วันวาเลนไทน์ ถือเป็นวันที่ดี มีการแสดงออกถึงความรัก ไม่เฉพาะความรักของหนุ่มสาว เป็นความรักที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั้น ขอให้เด็กๆ เข้าใจว่า ความรักที่พ่อแม่หรือพี่ๆ ผู้ใหญ่ที่ทำงานให้ก็เพื่อให้น้องๆ ได้เติบโตเป็นกำลังหลักของชาติ อยากให้เด็กๆ มองความรักในมุมที่หลากหลาย และมีช่วงที่เหมาะสม ผู้ใหญ่ไม่ได้ห้าม เรื่องความรักแต่อยากให้มีความพอดีในการใช้ชีวิต และโอกาสที่เหมาะสมกับความรัก เพื่อให้ชีวิตเดินต่อไปได้สุดทางอย่างสง่างาม

อยากให้น้อง ๆ เรียนรู้เรื่องความรักและเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและรู้จักเรียนรู้ในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกัน เราอยากให้ประชากรมีคุณภาพ ดังนั้น พี่ๆผู้ใหญ่จึงได้พยายามทำงานเพื่อให้เกิดความรักในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตส่วนตัวและส่วนรวมของน้องๆ” นายธีร์ กล่าว

ทางด้านพ.ต.อ.ศิวัช ศรีวิชัย กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยได้ประสานงานร่วมกับสพฐ. ในการร่วมเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมกิจกรรมวันวาเลนไทน์

“การจัดกิจกรรมในวันนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมการยกระดับการเฝ้าระวังเหตุเป็นพิเศษ ที่มีทุกภาคส่วนที่ทำงานด้านความปลอดภัยมาร่วมกันในการเฝ้าระวังเหตุและความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องการกระทำไม่สมควรทางเพศ เรื่องภัยที่เกิดจากการกระทำความรุนแรง เรื่องภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมถึงปัญหาสารเสพติดและสิ่งมึนเมา ซึ่งเป็นผลร้ายต่อนักเรียน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทางตำรวจก็จะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายป้องกันไม่ให้เกิดเหตุกับนักเรียน” พ.ต.อ.ศิวัช กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน