วธ. แจ้ง ผลโพล วันวาเลนไทน์ มุ่งมอบความรักให้ พ่อแม่ มากที่สุด ชี้คำบอกรักสุดประทับใจ “รักนะ-โอนให้แล้วนะ” หากแฟนขอมีเพศสัมพันธ์ วัยรุ่นส่วนใหญ่ ไม่ยินยอม

13 ก.พ. 67 – นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีต่อ “วันแห่งความรัก” (วันวาเลนไทน์) ปี 2567 จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ 19,466 คน ครอบคลุมทุกภูมิภาค

โดยมีผลสรุปดังนี้ 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับวันแห่งความรัก ดังนี้ ร้อยละ 37.43 ค่อนข้างให้ความสำคัญ ร้อยละ 31.28 ไม่ค่อยให้ความสำคัญ ร้อยละ 21.44 ให้ความสำคัญมากที่สุด ร้อยละ 9.85 และไม่ให้ความสำคัญเลย

2. เด็ก เยาวชนและประชาชนคิดว่าจะมอบความรักหรือส่งความรู้สึกที่ดีให้บุคคลใดในวันแห่งความรัก 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 พ่อแม่/ผู้ปกครอง ร้อยละ 76.62 อันดับ 2 เพื่อน ร้อยละ 48.38 อันดับ 3 คนรัก/แฟน ร้อยละ 46.15 อันดับ 4 ครู อาจารย์/ผู้มีพระคุณ ร้อยละ 36.30

อันดับ 5 บุตร/หลาน ร้อยละ 23.41 อันดับ 6 ญาติ ร้อยละ 20.17 อันดับ 7 สามี/ภรรยา ร้อยละ 19.82 อันดับ 8 ศิลปิน ดารา นักแสดงและคนดังที่ชื่นชอบ อาทิ วงบีทีเอส วงเอ็นซีที ลิซ่า เป็นต้น ร้อยละ 13.77

3. เด็ก เยาวชน และประชาชนใฝ่ฝันว่าจะมีความรักรูปแบบใด 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ความรักแบบอบอุ่น ร้อยละ 67.75 อันดับ 2 ความรักที่ดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน ร้อยละ 66.13 อันดับ 3 ความรักแบบซื่อสัตย์ จริงใจต่อกัน ร้อยละ 60.00 อันดับ 4 ความรักที่แสดงออกอย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร้อยละ 58.78 และอันดับ 5 ความรักแบบสร้างสรรค์ (นำพาไปทำสิ่งที่ดี) ร้อยละ 47.68

รัฐมนตรีว่าการวธ. กล่าวอีกว่า 4. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่า สื่อควรจะนำเสนอวันแห่งความรักในมิติใดที่เป็นการสร้างสรรค์สังคม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น 3 อันดับแรก คือ อันดับ 1 ส่งเสริมความรักความเข้าใจระหว่างกัน ลดความขัดแย้งในสังคม ร้อยละ 62.85 อันดับ 2 การแสดงความรักในที่ที่เหมาะสมร้อยละ 58.90 อันดับ 3 การรักนวลสงวนตัว ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ร้อยละ 52.82

5. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีวิธีการถนอมความรักความสัมพันธ์ให้ยาวนาน 5 อันดับแรก คือ อันดับ 1 มีความซื่อสัตย์ต่อกัน ร้อยละ 73.13 อันดับ 2 แสดงความห่วงใย ใส่ใจและมีเวลาให้กันอยู่เสมอ ร้อยละ 72.36 อันดับ 3 ให้อภัยซึ่งกันและกัน ร้อยละ 64.44 อันดับ 4 เคารพขอบเขตและความเป็นส่วนตัว ร้อยละ 56.93 อันดับ 5 ไม่คาดหวังอีกฝ่ายจนเกินไป ร้อยละ 45.85

6. หากแฟนหรือคู่รัก (ในวัยเรียน) ของคุณ ขอมีเพศสัมพันธ์ ในวันวาเลนไทน์ คุณจะทำอย่างไร ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 76.37 ไม่ยินยอม เพราะยังอยู่ในวัยเรียน ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสม ยังไม่พร้อม ร้อยละ 14.74 ยินยอมเพราะรัก รู้จักวิธีป้องกัน มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน และร้อยละ 8.89 อื่นๆ อาทิ โสด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขณะนั้น เป็นต้น

7.เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าประโยคหรือคำพูดใด ที่ทำให้ท่านประทับใจมากที่สุด ในวันแห่งความรัก 5 อันดับ คือ อันดับ 1 รักนะ/รัก/รักเธอ/I Love Youร้อยละ 57.57 อันดับ 2 เอาเลขบัญชีมา/โอนเงินให้แล้วนะ ร้อยละ 4.59 อันดับ 3 จะดูแลกันตลอดไป/ดูแลตัวเองดีๆนะ/ดูแลสุขภาพด้วย ร้อยละ 3.08 อันดับ 4 ขอบคุณนะ/ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะ/ขอบคุณที่รักกัน ร้อยละ 2.90 และอันดับ 5 Happy Valentine’s Day/สุขสันต์วันวาเลนไทน์ ร้อยละ 2.30

และ 8. เด็ก เยาวชน และประชาชนคิดว่าใครคือ คู่รักต้นแบบที่ควรนำมาเป็นแบบอย่าง 5 อันดับ คือ อันดับ 1 พ่อ – แม่ ร้อยละ 64.07 อันดับ 2 ปู่ ย่า ตา ยาย ร้อยละ 6.32 อันดับ 3 คู่รักดารา อาทิ หมาก – คิมเบอร์ลี่ เจเจ – ต้าเหนิง ณเดชน์ -ญาญ่า ร้อยละ 5.66 และอันดับ 4 คู่ตัวเอง ร้อยละ 1.57

นายเสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า เมื่อสอบถามเด็ก เยาวชน และประชาชน เกี่ยวกับภาครัฐควรส่งเสริมกิจกรรมใดในวันแห่งความรัก ส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะ ได้แก่ กิจกรรมทำบุญเสริมดวงด้านความรัก กิจกรรมที่ทำให้สังคมเกิดการยอมรับความหลากหลายทางเพศ ความเท่าเทียมทางเพศ

กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษา การหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การป้องกันหากมีเพศสัมพันธ์ และวิธีการแก้ไขหากเกิดความผิดพลาด กิจกรรมแจกของรางวัลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันแห่งความรัก อาทิ ดอกไม้ ช็อกโกแลต ถุงยางอนามัย เป็นต้น และกิจกรรมส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัว ซึ่ง วธ. จะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ไปเสนอต่อสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน