ขายช้างป่าช่วยชาติ ? ซิมบับเวส่งออก 90 ตัวให้ลูกค้าฐานะดี จีน-ดูไบ

Elephants on the shores of Lake Kariba, Zimbabwe. / Getty Images

ซิมบับเวขายช้างป่า ส่งให้จีนและดูไบ 90 ตัว แจงโกยเงินไว้เพื่อการอนุรักษ์

ซิมบับเวขายช้างป่า – ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า ทางการซิมบับเวขายช้างป่ากว่า 90 ตัวให้กับจีนและดูไบ มูลค่า 2,700,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาหรือประมาณ 86,400,000 บาท เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายช้างจะนำไปใช้อนุรักษ์สัตว์ป่าต่อไป

ด้านโฆษกสำนักอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าซิมบับเวชี้แจงว่าจำนวนช้างป่าเพิ่มขึ้นมากโดยประเมินว่าอาจช้างป่าในซิมบับเวประมาณ 85,000 ตัว แต่เจ้าหน้าที่ดูแลได้เพียง 55,000 ตัวเท่านั้น

ขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำที่ไหลผ่านอุทยานลดลง เจ้าหน้าที่จึงต้องหาน้ำจากแหล่งอื่นมาให้สัตว์ดื่มกินและต้องเจาะน้ำบาดาลในอุทยานแห่งชาติทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมาก

หนังสือพิมพ์ครอนิเคิลของซิมบับเวรายงานว่าช้าง 98 ตัวถูกส่งทางเครื่องบินไปยังอุทยานแห่งชาติในจีนและดูไบ ระหว่างปี 2555-2561 ราคาตัวละ 13,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 432,000 บาท ถึง 41,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 1,328,000 บาท

ซิมบับเวขายช้างป่า
CNN

ขณะเดียวกัน รัฐบาลซิมบับเวกำลังผลักดันให้ยกเลิกกฎหมายห้ามค้างาช้างตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ระบุไว้ เพื่อเปิดทางให้ขายงาช้างมูลค่ากว่า 300 ล้านดอลลร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,600 ล้านบาทได้

นอกจากนี้ บอตสวานา นามิเบียและแซมเบียเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ของช้างแอฟริกันจำนวนมากที่สุด ก็กำลังผลักดันให้ยกเลิกการห้ามค้างาช้างเช่นกัน

ปี 2558 ซิมบับเวขายสัตว์ป่าจำนวนหนึ่งโดยอ้างว่าเพื่อช่วยเหลือช้างไม่ให้ทนทุกข์ท่ามกลางสภาวะแห้งแล้งในอุทยานแห่งชาติ ขณะที่ชาวบ้านและเกตรกรในชนบทมักร้องเรียนว่าช้างป่าบุกเข้ามากินและทำลายพืชผลการเกษตร

ทางการจึงขายช้างบางส่วนเพื่อควบคุมจำนวนช้าง ขณะเดียวกัน ก็เป็นการช่วยไม่ให้ประชาชนต้องได้รับอันตรายจากช้างป่าซึ่งมีบางคนต้องเสียชีิวิตและบางคนไม่มีเงินซืื้อยามารักษาอาการบาดเจ็บจากการเผชิญหน้ากับช้าง

บทความก่อนหน้านี้กกต.คำนวณได้ ‘ส.ส.เซลล์เดียว’ เข้าไปเจริญพันธุ์ในสภา : ข่าวข้นคนเข้ม
บทความถัดไปปั๊วๆ ปังๆ ‘ชมพู่ ’ พลิกลุกส์เซ็กซี่ ภารกิจพรมแดงเมืองคานส์วันที่ 2 ลูกแฝดให้กำลังใจ