เตือนฤทธิ์โควิด! – วันที่ 17 มี.ค. ซีเอ็นบีซี รายงานว่า องค์การอนามัยโลกหรือ WHO พิจารณาจะใช้มาตรการป้องกันการแพร่โรคโควิด-19 ทางอากาศสำหรับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ หลังผลการศึกษาล่าสุดแสดงว่าไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่มีชีวิตรอดในอากาศได้

โดยแพร่ทางอากาศ และค้างอยู่ในอากาศได้ระยะนานขึ้นจากเดิมที่คาดกัน ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ความร้อน ความชื้น เป็นต้น อาจกระทบเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้า แม้อายุน้อย แต่ก็เสียชีวิตหลายรายและเผชิญความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

ดร.มาเรีย เคอร์โคฟ หัวหน้าหน่วยโรคเกิดใหม่และโรครับจากสัตว์ขององค์การอนามัยโลก กล่าวว่า ไวรัสแพร่ผ่านละอองเสมหะ หยดของเหลว ส่วนใหญ่จากการไอหรือจาม

ดังนั้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่จะดำเนินมาตรการป้องกันไว้ก่อน ขณะรักษาผู้ป่วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน