รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน กังวลสถานการณ์เมียนมา ขอให้หาทางออกโดยสันติ

2 มี.ค. 2564 - 22:00 น.

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน – วันที่ 2 มี.ค. นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (Informal ASEAN Ministerial Meeting) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมี ดาโตะ เอรีวัน เปฮิน ยูซอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศบรูไนดารุสซาลามคนที่สอง เป็นประธานการประชุม

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

กระทรวงการต่างประเทศ

การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ เป็นข้อริเริ่มของอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความท้าทายร่วมต่างๆ ของภูมิภาค โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการฟื้นฟูภายหลังโควิด-19 การดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและประชาคมระหว่างประเทศ

ที่ประชุมย้ำความสำคัญของการฟื้นฟูภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเร่งรัดการจัดซื้อวัคซีนโดยใช้เงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-19 และการจัดทำ ASEAN Travel Corridor Arrangement เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางระหว่างกันในอาเซียน

กระทรวงการต่างประเทศ

ที่ประชุมเห็นชอบเกณฑ์การพิจารณาคำขอเข้าเป็นคู่เจรจาอาเซียนของภาคีภายนอกเพื่อให้การมีปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกส่งเสริมผลประโยชน์ของอาเซียน สนับสนุนหลักการและเจตนารมณ์ของอาเซียน และรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน

ที่ประชุมรับฟังการบรรยายสรุปจากฝ่ายเมียนมาเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาและแผนงานเพื่อนำประเทศกลับสู่สถานการณ์ปกติ โดยที่ประชุมแสดงความห่วงกังวลต่อสถานการณ์ในเมียนมา และขอให้ทุกฝ่ายในเมียนมาใช้ความอดทนอดกลั้น ความยืดหยุ่น หลีกเลี่ยงดำเนินการใดๆ ที่จะนำไปสู่ความรุนแรงยิ่งขึ้น ให้การเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของทุกฝ่าย และแสวงหาทางออกโดยสันติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

อาเซียน ขยับแล้ว! เผย ตกใจ-ผิดหวัง กองทัพเมียนมา ใช้ความรุนแรงต่อประชาชน

ที่ประชุมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหาทางออกที่สันติผ่านการเจรจาที่สร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวเมียนมา ในการนี้ รัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนต่างยืนยันความพร้อมของอาเซียนในการสนับสนุนเมียนมาให้กลับสู่สถานการณ์ปกติ ด้วยวิธีการเชิงบวก สันติ และสร้างสรรค์

ประเทศสมาชิกบางประเทศได้เรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทางการเมือง และเปิดให้ผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านเมียนมามีปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของไทย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลาง และเน้นย้ำว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง โดยประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดของเมียนมาต้องการเห็นการแก้ไขปัญหาในเมียนมาอย่างสันติและยั่งยืน เพื่อความสุขและประโยชน์ของประชาชนเมียนมา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน กังวลสถานการณ์เมียนมา ขอให้หาทางออกโดยสันติ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง