โป๊ปฟรานซิสตำหนิ – ซีเอ็นเอ็น รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงวิจารณ์คู่สามีภรรยาที่เลือกเลี้ยงสัตว์แทนการมีลูกว่า “เห็นแก่ตัว” โดยแย้งว่า การตัดสินใจละทิ้งความเป็นพ่อคนแม่คนจะทำให้ “มนุษยชาติ” สูญเสีย และเป็นความเสียหายต่ออารยธรรม

Tiziana Fabi/AFP/Getty Images

โป๊ปฟรานซิสตรัสเมื่อวันพุธที่ 5 ม.ค. ขณะเทศนากับผู้ฟังทั่วไปเกี่ยวกับนักบุญยอแซฟ บิดาของพระเยซูทางโลก โดยทรงยกย่องการตัดสินใจของนักบุญยอแซฟในการเลี้ยงดูพระเยซูว่าเป็น “ความรักรูปแบบหนึ่ง” เมื่อตรัสประเด็นการรับเป็นลูกบุญธรรมและเด็กกำพร้าในปัจจุบัน จากนั้น ตรัสประเด็นคู่สามีภรรยาที่เลี้ยงสัตว์แทนมีลูก

“เราเห็นว่าคนไม่ต้องการมีลูก หรือมีคนเดียวและไม่มีเพิ่ม และหลายๆ คู่สามีภรรยาไม่มีลูกเพราะไม่ต้องการ หรือมีเพียงคนเดียว แต่กลับมีสุนัข 2 ตัว แมว 2 ตัว ใช่ สุนัขและแมวแทนที่ลูก ใช่ มันน่าตลก ข้าพเจ้าเข้าใจ แต่มันเป็นความจริง และการปฏิเสธการเป็นพ่อคนหรือแม่คนนี้ทำให้คนเราลดน้อยลง มันพรากความเป็นมนุษย์ของเราไป และในวิถีนี้ อารธรรมจะแก่ลงและไม่มีมนุษยธรรม เพราะสูญเสียการเป็นพ่อคนและแม่คน และบ้านของเราจะทนทุกข์เพราะไม่มีลูก” โป๊ปฟรานซิสตรัส

พระดำรัสในโป๊ปฟรานซิสสะท้อนคำสอนของคริสตจักรคาทอลิกเกี่ยวกับความสำคัญของคู่สามีภรรยาที่มีลูกหรือเลี้ยงลูก และผลทางประชากรที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่มีลูกหรือเลี้ยงลูก แม้ทรงจะเป็นสมเด็จพระสันตะปาปาที่ทรงมีพระดำริก้าวหน้าพระองค์หนึ่ง

โป๊ปฟรานซิสตรัสด้วยว่า คู่สามีภรรยาที่ไม่สามารถมีลูกตามธรรมชาติได้ควรพิจารณารับเป็นลูกบุญธรรม “เด็กกี่คนในโลกกำลังรอใครสักคนดูแลพวกเขา การมีลูกมีความเสี่ยงเสมอ ทั้งตามธรรมชาติและรับเป็นลูกบุญธรรม แต่เป็นความเสี่ยงกว่าที่จะไม่มีลูก เป็นความเสี่ยงกว่าที่จะปฏิเสธการเป็นพ่อคนหรือแม่คน ทั้งเป็นความจริงหรือจิตวิญญาณ”

Pope Francis greets a man with a guide dog at the Vatican in March 2013. This week, the pope announced that dogs can make it into heaven, just like their people. (Osservatore Romano/REUTERS)

ทั้งนี้ โป๊ปฟรานซิสทรงมีปัญหาเกี่ยวกับสัตว์หลายครั้งระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นประมุขแห่งพระคริสตจักรคาทอลิก โดยเคยตรัสคล้ายๆ กันเกี่ยวกับคู่สามีภรรยาที่ให้ความสำคัญกับสัตว์เลี้ยงในปี 2557 และอีกพระดำริในปี 2559 ที่ถูกตีความเป็นคำประกาศว่า “สัตว์ไปสวรรค์” แต่ภายหลังถูกตั้งคำถาม

อย่างไรก็ตาม โป๊ปฟรานซิสทรงฉายพระรูปกับสัตว์จำนวนมากตลอดหลายปี โดยทรงเลี้ยงสุนัข โคอาล่าและเสือ ทรงอุ้มนกและแบกลูกแกะบนบ่าของพระองค์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

วาติกัน จะไม่ให้พรการแต่งงานเพศเดียวกัน เรียกสิ่งนี้เป็น “บาป” และ “ทางเลือก”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน