คืนชีพ เจดีย์เอน เก่าแก่นับ 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-รูโหว่กว่าร้อยจุด

คืนชีพ “เจดีย์เอน” – วันที่ 23 ม.ค. ซินหัว รายงานว่าที่ประชุมสภาผู้แทนประชาชนเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ชุดที่ 13 ครั้งที่ 6 เผยว่างานบูรณะเจดีย์เก่าแก่ที่อาจมีอายุเกือบ 1,400 ปีในเขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ทางตอนเหนือของประเทศจีน เพื่อป้องกันโครงสร้างเจดีย์พังทลายปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์แล้ว

“เจดีย์ขาวอู่อันโจว” ในเมืองชื่อเฟิง มีอายุเก่าแก่ถึงสมัยต้นราชวงศ์เหลียว (ปีพ.ศ.1168-1450) โดยเป็นส่วนหนึ่งของซากปรักหักพังอู่อันโจว ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสำคัญระดับชาติในปี 2556

คืนชีพ “เจดีย์เอน”

The renovation work to rescue a 1,000-year-old pagoda from collapsing has been completed in north China’s Inner Mongolia Autonomous Region, according to a local legislature meeting Saturday. (Xinhua)

เดิมทีเจดีย์ที่มีลักษณะเอียงแห่งนี้มีรอยแตกกว้างอย่างน้อย 18 จุด และผุพังเป็นรูมากกว่า 100 จุด ก่อนที่ทางการมองโกเลียในจะเริ่มการบูรณะเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563

ที่ประชุมสภาผู้แทนมองโกเลียในเผยอีกว่ามีการประยุกต์ใช้เทคนิคและวัสดุดั้งเดิมเพื่อรับรองความปลอดภัยของโครงสร้างเจดีย์ หรือป้องกันการผุกร่อนและความเสียหายอื่นๆ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ภารกิจงานบูรณะยังพยายามปรับเปลี่ยนเจดีย์ให้น้อยที่สุด รักษาสภาพดั้งเดิมของตัวเจดีย์ และดำเนินงานตามหลักการคุ้มครองโบราณวัตถุระดับสากล

ทั้งนี้ มองโกเลียในใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลากหลายในขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบ และก่อสร้าง อาทิ การตรวจสอบการสั่นสะเทือนของเจดีย์ และการสแกน 3 มิติ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์เพื่อใช้ในการก่อสร้างและสนับสนุนงานบูรณะครั้งนี้

เก่าแก่นับ 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-รูโหว่กว่าร้อยจุด

ภาพประกอบข่าว: The Gyeongju White Pagoda, formerly known as the Sakyamuni Pagoda, is located in the northwest of the Liao Dynasty Gyeongju City Site in Balinyou Banner, Chifeng City. /min.news/

เก่าแก่นับ 1,000 ปี หลังพบรอยแตก-รูโหว่กว่าร้อยจุด

ภาพประกอบข่าว: Wu’anzhou white pagoda in the city of Chifeng dates back to the early Liao Dynasty (907-1125). It is a part of the Wu’anzhou ruins, which was listed as a national key cultural relic in 2013.Before the repair project began in May 2020, there had been at least 18 wide cracks and more than 100 holes on the leaning pagoda. /min.news/

คืนชีพ “เจดีย์เอน”

ภาพประกอบข่าว: Traditional techniques and materials were used to ensure the safety of the pagoda’s structure and prevent it from corrosion and other ill conditions, according to information released at the sixth session of the 13th People’s Congress of the region. /min.news/

คืนชีพ “เจดีย์เอน”

ภาพประกอบข่าว: In the process of survey, design and construction, a large number of scientific and technological means, such as tower vibration monitoring and three-dimensional scanning are adopted to obtain rich information, acknowledge the construction techniques and assist the maintenance work. /min.news/

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน