ธนาคารแห่งสปป.ลาว จะออกพันธบัตร 5 ล้านล้านกีบ ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 12 มิ.ย. 10 สตอรี่ รายงานว่า ธนาคารแห่งสปป.ลาว เตรียมออกพันธบัตรมูลค่า 5 ล้านล้านกีบ ดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี แก่บุคคลและหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

ธนาคารแห่งสปป.ลาว

ธนาคารแห่งสปป.ลาวกำลังพิจารณาการออกพันธบัตรธนาคารแห่งสปป.ลาว งวดแรก มูลค่า 5,000,000,000,000 กีบ (ห้าล้านล้านกีบถ้วน) (ราว 11,875 ล้านบาท) — มูลค่าต่อหน่วย 100,000 กีบ (หนึ่งแสนกีบถ้วน) จำนวนหน่วยที่ออก 50,000,000 หน่วย (ห้าสิบล้านหน่วยถ้วน) — อายุพันธบัตร 6 เดือน และเป็นพันธบัตรไม่สามารถเปลี่ยนมือได้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 20 ต่อปี (จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว เมื่อครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตร) เริ่มออกจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนมิ.ย. 2565 เป็นต้นไป

ธนาคารแห่งสปป.ลาว

เป็นพันธบัตรรูปแบบไม่มีใบพันธบัตรกระดาษ (Scripless) แต่มีการออกใบยืนยันความเป็นเจ้าของพันธบัตรแก่เจ้าของพันธบัตร พันธบัตรที่จะออกจำหน่ายนี้สามารถถือโดยบุคคลและนิติบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในสปป.ลาว ยกเว้นธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินที่รับฝากเงิน

 

ที่มา: ตามมติออกพันธบัตรธนาคารแห่งสปป.ลาว เลขที่ 409/ธหล. ลงวันที่ 7 มิ.ย. 2565

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
ลาวยังวิกฤตน้ำมัน ชาวบ้านแห่รอคิวเติม เผชิญปัญหาเงินเฟ้อ กีบอ่อนค่า

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน