ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ "จ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง" เป็นกรณีพิเศษ

14 ก.ค. 2561 - 10:41 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ “จ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง” เป็นกรณีพิเศษ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 14 ก.ค. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
พระราชทานยศทหารและเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ประกาศว่า


จ่าเอก สมาน กุนัน ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ ชั้นที่ ๓ สังกัดกองเรือยุทธการ เป็นผู้ที่ประกอบ
คุณงามความดี และได้อุทิศความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์จนกระทั่งตนเองเสียชีวิต มีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชน องค์กร และนานาประเทศ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๕ และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ นาวาตรี เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ จ่าเอก สมาน กุนัน
และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ พระราชทานยศ "จ่าแซม ฮีโร่ถ้ำหลวง" เป็นกรณีพิเศษ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง