Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 26 ก.พ. 2563

สอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศคึกคัก 1.3 แสนคนชิง 2,561 อัตรา จนท.คุมเข้ม พิมพ์ลายนิ้วมือ-ตัดสัญญาณมือถือ

17 ก.ย. 2559 - 14:31 น.

 

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 17 ก.ย. ที่ ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กทม. นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นำคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ.ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจัดสอบระหว่างวันที่ 17-19 ก.ย. มีตำแหน่งว่างทั้งสิ้น 2,561 อัตราใน 55 กลุ่มวิชา โดยปีนี้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มอบหมายให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) 60 จังหวัด และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (สศศ.) จัดสอบ

s__3743755
นายการุณ กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมว่า ปีนี้มีผู้มีผู้สิทธิ์สอบ 134,546 คน จากจำนวนผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 134,818 คน เพราะถูกตัดสินเนื่องจากไม่มีอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 272 คนซึ่งในจำนวนนี้สมัครสอบ 2 แห่ง 11 คน ซึ่งภาพรวมการจัดสอบในทุกพื้นที่เป็นไปอย่างเรียบร้อย สำหรับวันแรกนี้เป็นการสอบภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อุดมการณ์ความเป็นครูมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่วนภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง จัดสอบวันที่ 18 ก.ย. จากนั้นจัดสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ ในวันที่ 19 ก.ย. ก่อนประกาศผลสอบแข่งขันวันที่ 29 ก.ย.

201609171113021-20160216143413
เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า สำหรับพื้นที่กทม. มีสนามสอบทั้งสิ้น 4 แห่ง แบ่งเป็น ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา และร.ร.สตรีวิทยา 2 มีตำแหน่งว่าง 264 ตำแหน่งใน 16 กลุ่มวิชาเอก มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 4,580 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้เข้าสอบที่บกพร่องทางการได้ยินและการมองเห็น 4 คน ซึ่งสนามสอบได้จัดสถานที่และคณะกรรมการดูแลอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี และสนามสอบ ร.ร.พิบูลประชาสรรค์ มีตำแหน่งว่าง 104 ตำแหน่งใน 22 วิชาเอก มีผู้เข้าสอบทั้งสิ้น 812 คน สำหรับวิชาเอกที่มีผู้สมัครสอบมากที่สุด 5 อันดับ คือ 1.ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 2.คอมพิวเตอร์ 3.สังคมศึกษา 4.ภาษาอังกฤษ และ 5.คณิตศาสตร์ โดยข้อสอบที่ใช้จัดสอบในครั้งนี้ กศจ.55 จังหวัด ได้มอบให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการ ส่วน 5 จังหวัดที่เหลือทาง กศจ.เป็นผู้ออกข้อสอบเอง

201609171113023-20160216143413
นายการุณ กล่าวอีกว่า สพฐ.เน้นย้ำว่าการสอบครั้งนี้ต้องโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่ง สพฐ.จะกำกับการดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนและเพิ่มความระมัดระวังพิเศษเกี่ยวกับป้องกันทุจริต โดยเฉพาะการให้ผู้เข้าสอบปั๊มลายนิ้วมือบนกระดาษคำตอบหลังจากเข้าสอบแล้ว 15 นาที และ 30 นาที เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลเดียวกันกรณีเกิดเหตุที่จำเป็นต้องตรวจสอบ ตลอดจนห้ามผู้เข้าสอบนำกระเป๋า เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าห้องสอบ ที่สำคัญคือจะมีรถโมบายวิ่งรอบสนามสอบทุกแห่งเพื่อตรวจจับสัญญาณและตัดการสื่อสารทุกชนิด พร้อมทั้งกำชับให้ผู้คุมสอบตรวจนับกระดาษคำตอบ และข้อสอบให้ตรงตามจำนวนผู้เข้าสอบก่อน จึงอนุญาตให้ผู้เข้าสอบออกจากห้องสอบได้

201609171131464-20050312155220
“ได้รับรายงานว่าที่สนามสอบร.ร.เชิงชุมราษฎร์นุกูล อ.เมืองสกลนคร มีผู้เข้าสอบแจ้งว่าจะครบกำหนดคลอดในวันที่ 18 ก.ย. จึงกำชับให้สนามสอบเตรียมความพร้อมในการดูแลอย่างเต็มที่ตั้งแต่ห้องพยาบาล รถพยาบาล โดยให้ถือเป็นแนวปฏิบัติทุกสนามสอบ หากมีผู้เข้าสอบคลอดระหว่างการสอบ ให้สนามสอบจัดกรรมการไปดูแลที่โรงพยาบาล และจัดสอบให้เป็นกรณีพิเศษจนเสร็จเรียบร้อย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

201609171113026-20160216143413
วันเดียวกัน ที่ โรงเรียนอนุบาลสตูล ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูลดำเนินการจัดสอบ แข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล(สพป.สตูล) และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 จังหวัดสตูล(สพม.เขต16) ผู้มีสิทธิ์สอบจำนวน 706 คน เพื่อบรรจุ 10 ตำแหน่ง จาก 10 วิชาเอก โดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย พร้อมกันนี้นายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล เข้ามาตรวจการจัดสอบและเยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้กำลังใจแก้ผู้เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย

201609171131465-20050312155220

สำหรับการสอบก็ดำเนินไปตามกฎระเบียบของการสอบอย่างเคร่งครัด มีการรับฝากสัมภาระผู้เข้าสอบจะสามารถนำเข้าไปได้เฉพาะอุปกรณ์ในการสอบเท่านั้น นอกจากนี้ ยังมีเจ้าหน้าที่จากกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436(ตชด.436) นำเครื่องสแกนแบบมือถือ สแกนเพื่อรักษาความปลอดภัยในการสอบอีกด้วย และจะมีการปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพื่อความปลอดภัยในการเข้าสอบอย่างสูงสุดและมีการบันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกคนแล้วก็มีการให้พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อป้องกันการเข้าสอบแทนด้วย

201609171131462-20050312155220

ส่วนที่จ.ขอนแก่น นายประเสริฐ หอมดี รองเลขาธิการ กศน.ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการ ภาค 12 พร้อมด้วยนายเชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น นายสายัณห์ ผาน้อย ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 และคณะเจ้าหน้าดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2559 ได้ไปตรวจสอบสถานแข่งขันสอบครูผู้ช่วยที่โรงเรียนขามแก่นนคร ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีผู้สมัครสอบ 1,596 คน (ไม่มาสอบ 95 คน) โดยแยกเป็นวิชาเอกต่างๆ ได้ดังนี้ 1.การประถมศึกษา 98 คน 2.จิตวิทยาและการแนะแนว 15 คน 3.ภาษาไทย 139 คน 4.ฟิสิกส์ 48 คน 5.นาฏศิลป์ 11 คน 6.เคมี 47 คน 7.เกษตรกรรม 124 คน 8.ดนตรี 41 คน 9.พลศึกษา 372 คน 10.ภาษาญี่ปุ่น 11 คน 11.ภาษาจีน 18 คน 12.อนุบาล/ปฐมวัย 436 คน 13.คณิตศาสตร์ 114 คน 14.ภาษาอังกฤษ 122 คนจำนวน 14 กลุ่มวิชาเอก 31 อัตรา

โดยมีเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ข้าราชการครู และไปรษณีย์ขอนแก่น ที่ได้ส่งรถมาตัดสัญญาณโทรศัพท์ ที่คาดว่าอาจมีการนำไอทีเพื่อการสื่อสารเข้ามาใช้ในการทำข้อสอบอยู่ในห้องสอบ โดยเจ้าหน้าที่ได้มาตรวจเข้มผู้สมัครครูผู้ช่วยและเตรียมตัวเข้าห้องสอบวันแรก ประมาณ 300 – 350 คน มีการแสกนตัวผู้เข้าสอบ พร้อมให้เข้าห้องสอบเพียงดินสอปากกาเท่านั้น ถ้าไม่มีบัตรอนุญาตจากคณะกรรมการฯห้ามเข้าห้องสอบ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบห้ามนั่งหน้าห้องสอบเด็ดขาด เพื่อให้การสอบคัดเลือกเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมทุกขั้นตอน เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส

นายประเสริฐ กล่าวว่า การสอบครั้งนี้คณะกรรมการคุมสอบให้ผู้สมัครสอบครูผู้ช่วย ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารเข้าไปในห้องสอบเด็ดขาด นอกจากดินสอปากกาเท่านั้น โดยข้อสอบมาจากส่วนกลางเท่านั้น สอบเสร็จส่งให้ส่วนกลางตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีมหาวิทยาลัยที่ส่วนกลางประสานขอความช่วยเหลือดำเนินการตรวจสอบผู้สมัครสอบครูผู้ช่วยทุกขั้นตอน ภาพรวมของการสอบเป็นไปอย่างเรียบร้อย ไม่พบทุจริตหรือการทำผิดกฎระเบียบการสอบแต่อย่างใด ดังนั้น ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นได้ว่าการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ จะไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นอย่างแน่นอน สามารถตรวจสอบความโปร่งใสได้ทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อสอบ กระบวนการจัดส่งข้อสอบ เพราะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างรัดกุมที่สุด
“นอกจากนี้ ในการสอบครูผู้ช่วยที่ จ.ขอนแก่น ได้ดูแลผู้สมัครเข้าสอบครูผู้ช่วยที่มีปัญหาด้านสายตา จำนวน 3 คน โดยให้สอบในห้องที่เตรียมไว้ต่างหาก มีอาจารย์คุมผู้สอบ 2 คน ต่อผู้สมัครสอบ 1 คน คือคนหนึ่งอ่าน และอีกคนหนึ่งช่วยกากบาทตามที่ผู้สมัครสอบบอกมา เพื่อให้เกิดความเสมอภาคกับผู้สมัครสอบปกติ” นายประเสริฐกล่าว

ที่โรงเรียนอนุบาลหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 / ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกตรวจความเรียบร้อยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2559 ซึ่งได้มีการรับสมัครในวันที่ 15-21 ส.ค. ที่ผ่านมา และได้ดำเนินการสอบ 3 วันคือวันที่ 17-19 ก.ย. มีและประกาศผลการสอบแข่งขันในวันที่ 29 ก.ย. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน จำนวน 3,645 คน มีสนามสอบแข่งขัน 5 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลหนองคาย, โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร, โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา, โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย มีตำแหน่งรองรับรอบแรก 77 ตำแหน่ง และตำแหน่งรองรับในรอบต่อไปจากการเกษียณอายุราชการ ในเดือนตุลาคมนี้

การสอบครั้งนี้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องใส่เสื้อยืดคอกลมสีขาว กางเกงขายาวสีดำ ถอดรองเท้าหน้าห้องสอบ งดใส่เข็มขัดหัวเหล็ก โดยมีเจ้าหน้าทหารจากกองกำลังรักษาความสงบประจำจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ ตชด.24 สแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคน อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบทั้งปากกา ดินสอและยางลบ ก็มีการจัดเตรียมไว้ให้ และมีรถโมบายเครื่องที่ตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ

นายอัมพร พินะสา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 / ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่าการสอบฯครั้งนี้ ได้มีการเน้นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบ เน้นความเป็นธรรม เน้นความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังได้มีการบริหารความเสี่ยงให้เป็นศูนย์ (0) คือการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องไม่ให้มีข้อผิดพลาดเลย ส่วนมาตรการในการกำกับดูแลการดำเนินการสอบนั้นมีความเข้มงวดทุกขั้นตอน

ตั้งแต่การรับสมัครที่สมัครเรียงตามลำดับ แต่ตอนประกาศรายชื่อนั้นเรียงตามตัวอักษร การจัดผังห้องสอบก็จัดให้สลับที่นั่ง การแต่งกายในวันสอบให้ใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำ ก่อนเข้าห้องสอบก็มีการสแกนตัวผู้เข้าสอบทุกคน ห้ามผู้เข้านำอุปกรณ์ใดๆเข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาดแม้แต่ดินสอ ยางลบและปากกา และเพื่อเป็นการป้องกันการส่งสัญญาณระหว่างผู้เข้าสอบกับบุคคลภายนอก ก็มีการนำเครื่องสัญญาณโทรศัพท์มาดำเนินการตัดสัญญาณโทรศัพท์ทั้ง 5 สนามสอบหมุนเวียนกันไป ซึ่งจากการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่มีปัญหาอะไร ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศคึกคัก 1.3 แสนคนชิง 2,561 อัตรา จนท.คุมเข้ม พิมพ์ลายนิ้วมือ-ตัดสัญญาณมือถือ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง