Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 24 ก.พ. 2563

คุณยาย5แผ่นดินตื้นตันกราบพระบรมศพ “กรมศิลป์” ทำพิธีปักหมุดสร้างพระเมรุมาศ 26 ธ.ค.นี้

23 ธ.ค. 2559 - 12:57 น.

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินเป็นวันที่ 71 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เป็นวันที่ 17 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

s__16023685

เวลา 07.00 น. น.สพ.อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 22 ธ.ค. ที่ผ่านมาโดยมี กรมปศุสัตว์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

s__16023690

ต่อมา เวลา 10.30 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน จากกรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายสุรเดช เตียวตระกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน พร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม จำนวน 8 รูป จากวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

s__16023707

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันที่ 54 ที่พระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ได้ตั้งแต่เวลา 08.00-21.00 น. (ยกเว้นช่วงมีพระราชพิธีบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท) โดยมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศสวมชุดไว้ทุกข์สุภาพเรียบร้อย เดินทางมาต่อคิวเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพตั้งแต่เช้ามืด ซึ่งเจ้าหน้าที่เปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูวิเศษไชยศรีอย่างเป็นระเบียบ โดยในเวลา 04.45 น. เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี จากนั้นได้เปลี่ยนทางเข้าเป็นทางประตูมณีนพรัตน์ ถนนหน้าพระลาน ในเวลา 08.30 น. เพื่อเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามเข้าทางประตูวิเศษไชยศรี

s__16023684

ทั้งนี้ พสกนิกรที่มากราบสักการะพระบรมศพทุกคนยังคงอยู่ในความโศกเศร้าเสียใจ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ถึงแม้อากาศจะร้อนอบอ้าว แต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคต่างเดินทางมาด้วยจิตใจที่จงรักและภักดี และเมื่อได้เข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพแล้ว สำนักพระราชวังแจกภาพพระบรมโกศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิมพ์ 4 สี ขนาด 5 คูณ 7 นิ้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย

s__16023713

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 22 ธ.ค. หลังสำนักพระราชวัง ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าพระบรมมหาราชวัง เพื่อขึ้นกราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 01.00 น. จากกำหนดเดิมเวลา 21.00 น. เนื่องจากยังมีประชาชนเข้าแถวรอเข้ากราบพระบรมศพในบริเวณสนามหลวงเป็นจำนวนมาก ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 55,475 คน รวม 53 วัน มี 2,137,393 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 4,665,287.75 บาท รวม 53วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 169,753,840.75 บาท

s__16023710

นางสมัย อ่อนสรวง อายุ 65 ปี อาชีพทำนา พสกนิกรจาก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เหมารถตู้เดินทางมาพร้อมญาตและเพื่อนบ้านรวม 11 คน เข้าคิวเพื่อเข้าสักการะตั้งแต่ตี 3 และได้เข้ากราบประมาณ 9 โมงเช้า เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ตนมากรุงเทพฯ ที่เข้ามาเพราะตั้งใจมากราบสักการะพระบรมศพในหลวง ร.9 ใกล้ๆ เพราะตนรักและคิดถึงพระองค์มาก โดยจะนำพระบรมฉายาลักษณ์ที่สำนักพระราชวังให้ไปกราบไว้และบูชาที่บ้านต่อไป

นางสมัย อ่อนสรวง อายุ 65 ปี

นางสมัย อ่อนสรวง อายุ 65 ปี

นางสมัย กล่าวด้วยว่า ภูมิใจที่เราได้อยู่ในช่วงรัชกาลที่ 9 เมื่อได้เข้ากราบเป็นความรู้สึกที่ปลาบปลื้มใจจริงๆ พระองค์เสมือนพ่อของเรา ดูแลลูกๆ ทุกคน ที่แม้จะอยู่ไกลในถิ่นทุรกันดารขนาดไหน น้ำพระทัยของพระองค์ก็ไปถึง กลับไปบ้านจะไปบอกเล่าให้กับเพื่อนบ้านฟังถึงความปลาบปลื้มใจครั้งนี้ และหากมีโอกาสจะเดินทางมากราบสักการะอีก

s__16023724

ขณะที่ น.ส.จุติกาญจน์ สุขเกษม นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดเผยว่า มารอต่อแถวตั้วแต่ตี 4 พร้อมเพื่อนชุมรมนักลงทุนรุ่นใหม่และอาจารย์รวม 44 คน เปิดเผยว่า เป็นความรู้สึกตื้นตันใจมากๆ ก่อนหน้านี้ได้ตามข่าวมาแล้วรู้ว่าต้องรอนาน แต่ไม่ได้รู้สึกบั่นทอนความตั้งใจ เมื่อมาแล้วไม่ได้รู้สึกเหนื่อย โดยตนได้เตรียมร่างกายให้พร้อม ให้สมกับที่ตั้งใจมากราบพระองค์ท่านสักครั้งในชีวิต

น.ส.จุติกาญจน์ สุขเกษม

น.ส.จุติกาญจน์ สุขเกษม

น.ส.จิติกาญจน์ กล่าวด้วยว่า แม้เป็นเด็กรุ่นใหม่ไม่ทันเห็นพระองค์ท่านทรงงานตามที่ต่างๆ แต่ที่มหาวิทยาลัยก็มีโครงการผลิตไบโอดีเซล ที่พระองค์เคยรับสั่งให้จัดทำในมหาวิทยาลัย ซึ่งก็มีการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง เปิดให้นักศึกษาเข้าไปดูงานอยู่บ่อยๆ ยังมีโครงการอื่นที่เราได้ทราบมาตั้งแต่เด็กๆ เห็นได้ว่าทรงเป็นแบบของคนขยัน อดออม และแบ่งปัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น้อมนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตอนนี้ที่บ้านเริ่มปลูกผักกันเล็กน้อยๆ แต่ก็พอได้ผลผลิตมาทำกับข้าว แบ่งปันแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านได้บ้าง เป็นชีวิตวิถีพอเพียงที่เริ่มทำได้ง่ายๆ และได้ผลดี

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ด้าน น.ส.ธมนวรรณ จันทร์สวย อายุ 34 ปี ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า ต.หนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี กล่าวด้วยเสียงสั่นเครือว่า ตนเดินทางมาพร้อมกับครูและนักเรียน จาก ร.ร.บ้านหนองมะค่า ร.ร.ยางรากวิทยา และร.ร.โคกเจริญวิทยา กว่า 200 คน ออกเดินทางออกจากโรงเรียนตั้งแต่ 2 ทุ่ม ของวันที่ 22 ธ.ค. และเดินทางมาถึงท้องสนามหลวงช่วงตี 2 ของเช้าวันนี้ เพื่อมากราบถวายบังคมพระบรมศพ แสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ และถึงแม้ตนจะไม่เคยได้เห็นหรือเคยรับเสด็จฯพระองค์ท่านเลยสักครั้ง แต่ก็รับรู้ได้ว่าพระองค์ทรงงานต่างๆเพื่อคนไทย

s__16023714

น.ส.ธมนวรรณ กล่าวด้วยว่า ตนรู้สึกรักพระองค์ท่านมาก ถึงแม้จะไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเลยก็ตาม รักในความดีของพระองค์ และในฐานครู ก็จะขอทำความดีโดยการน้อมนำคำสอนของพระองค์ส่งผ่านความดีเพื่อลูกศิษย์ทุกคน เพื่อให้พระองค์ท่านหลับให้สบาย จะสอนในเรื่องคุณธรรม การเป็นคนดีของสังคม เพราะสังคมเราขณะนี้ต้องการคนดีมีคุณธรรมมากกว่าคนเก่ง หากทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ก็จะคิดได้เอง แล้วสังคมโดยรวมก็จะดีตาม

s__16023701

ขณะที่ นางเลี่ยน ศรีทองสม อดีตลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งเกิดพ.ศ.2460 สมัยรัชกาลที่ 6 ปัจจุบันอายุ 99 ปี 8 เดือน บุคคล 5 แผ่นดิน พสกนิกรจาก จ.ระนอง เดินทางพร้อมลูกหลานรวม 10 คน มาต่อแถวเพื่อเข้ากราบสักการะตั้งแต่ตี 3 กล่าวว่า ยายรู้สึกตื้นตันใจและภูมิใจที่ได้มากกราบสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อรู้ว่าลูกหลานจะพามาก็ดีใจมาก เพราะแก่แล้วเดินหรือยืนนานไม่ไหว

s__16023696

“สมัยที่ยายเป็นลูกเสือชาวบ้าน เคยรับเสด็จและได้ชื่นชมพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 หลายครั้งในระหว่างที่เสด็จมาที่ระนองและพื้นที่ใกล้เคียง เห็นพระองค์ท่านทรงงานหนัก เดินทางไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศไม่ว่าจะยากลำบากเพียงใด ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่คนไทยดีขึ้น มีลูกหลานยายก็สอนให้ยึดในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างอดทน และประหยัด” คุณยายเลี่ยน กล่าว

s__16023693

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 26 ธ.ค.นี้ เวลา 16.19 น. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานในพิธีปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ โดยการปักหมุดสร้างพระเมรุมาศนั้นจะปักทั้งหมด 9 หลัก โดยใช้ไม้มงคลคือจุดหลักจะใช้ไม้ทองหลาง ส่วนอีก 8 หลักจะใช้ไม้พะยูง ซึ่งเป็นไปตามโบราณราชประเพณี หลังจากนั้นประมาณวันที่ 20 ม.ค.60 จะมีการล้อมรั้วพื้นที่ก่อสร้างพระเมรุมาศ เพื่อให้สำนักงานช่างสิบหมู่เข้าดำเนินการก่อสร้างพระเมรุมาศ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สำรวจกรมศิลปากร และทีมช่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างพระเมรุมาศ เข้าตรวจสอบจุดก่อสร้างพระเมรุมาศ โดยนำอุปกรณ์ในการวัดพื้นที่ก่อสร้าง นำเชือกมากั้นและตอกหมุดเป็นสัญลักษณ์สำหรับกำหนดเขตก่อสร้างแบ่งเป็น 2 แนว แนวแรกกั้นเชือกเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 44 เมตร เพื่อก่อสร้างพระจิตกาธานตรงกึ่งกลาง ส่วนทั้งสี่มุมจะก่อสร้างหอเปลื้อง และนำไม้มาปักเป็นสัญลักษณ์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเตรียมไว้จะทำพิธีปักหมุดในวันที่ 26 ธ.ค. ส่วนแนวที่ 2 เจ้าหน้าที่นำเชือกมากั้นรอบนอกแนวก่อสร้างหอเปลื้อง เพื่อสร้างทางเดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ 68.6 เมตร พร้อมกับนำปูนขาวมาโรย เป็นแนวขอบเขตของการก่อสร้างพระเมรุมาศ

 


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คุณยาย5แผ่นดินตื้นตันกราบพระบรมศพ “กรมศิลป์” ทำพิธีปักหมุดสร้างพระเมรุมาศ 26 ธ.ค.นี้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง