Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 11 ก.ค. 2563

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

25 พ.ย. 2561 - 21:56 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เมื่อวันที่ 25 พ.ย. เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปยังบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย โดยมี ผศ.สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พร้อมด้วย คณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ ทรงกราบ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย เสด็จเข้าสู่ห้องประทับรับรอง เพื่อทรงฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภก เสด็จออกจากห้องประทับรับรอง ไปยังห้องพิธี

ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าสู่ห้องพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ผู้แทนนักเรียนเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตร นักเรียนเป่าแตรนำเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” ประทับยืน นักเรียนร้องเพลง “มหาวชิราวุธราชสดุดี” สรรเสริญพระเกียรติคุณ เปิดพระวิสูตร เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ ณ ที่เดิม นักเรียนสวด “วชิราวุธานุสรณคาถา” ของสุชีโว ภิกขุ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระเทพกิตติเวที เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร ถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบ เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสวดธรรมคาถา ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ 4 รูป สวดธรรมคาถา จบ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานนิมนต์พระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา ไปยังห้องสดับปกรณ์ นักเรียนร้องเพลง “O KING OUR HELP” เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ที่จะสดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ ณ ห้องสดับปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว

การนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ จากที่ประทับภายในห้องพิธี ไปยังห้องสดับปกรณ์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรมรูปฯ ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ เจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยง เสด็จฯ ไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์สดับปกรณ์ จำนวน 51 รูป ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสด็จออกห้องสดับปกรณ์ไปยังห้องพิธี ประทับพระราชอาสน์ นักเรียนร้องเพลง พระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่ 6 “เราเด็กในหลวง” วงจุลดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบท “พระสุบิน” ปิดพระวิสูตร ประทับยืน เสด็จฯ ไปยังห้องประทับรับรอง ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ครุยองค์ราชูปถัมภก เสด็จลงจากหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัย และประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จออกจากวชิราวุธวิทยาลัยไปยังพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี ปทุมวัน

เมื่อเสด็จฯ ถึงพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นสู่ลานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ฯ ทรงกราบ เสด็จลงจากลานพระบรมราชานุสรณ์ฯ แล้วเสด็จฯ กลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง