ป่าไม้จัดทัพใหม่ ย้ายรวด13ผอ. เปลี่ยนหน. ชุดพยัคฆ์ไพร รับมือแก๊งค้าไม้ข้ามชาติ

ชุดพยัคฆ์ไพร

กรมป่าไม้ จัดทัพใหม่ ย้ายรวด 13 ผอ. เปลี่ยนหน. ชุดพยัคฆ์ไพร รับมือแก๊งค้าไม้ข้ามชาติ

ชุดพยัคฆ์ไพร  /  กรมป่าไม้ ย้ายใหญ่ 13 ผอ.สำนักฯ มีปัญหา กระบี่ ประจำส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันฯ อุดรธานี ไปสงขลา อุบลราชธานีไปตาก

ตั้ง “นฤพนธ์ ทิพย์มณฑา” ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม เป็นหัวหน้าทีมพยัคฆ์ไพรคนใหม่แทน “ชีวะภาพ ชีวะธรรม” เผยข้าราชการที่โดนย้ายแก้ปัญหาขบวนการค้าไม้มู่หลานและปัญหากลุ่มชาวบ้านที่เรียกร้องสิทธิ์ที่ดินทำกินรวมทั้งการอนุญาติไม่ได้พร้อมยุบสำนักด่านป่าไม้เหลือแค่ 10 ด่านตามแนวชายแดนสำคัญ

เมื่อวันที่ 7 ม.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีคำสั่งโยกย้ายข้าราชการกรมป่าไม้ ระดับผู้อำนวยการสำนัก 13 ตำแหน่ง ประกอบด้วย นายสุรพงษ์ คงมิยา เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8(นครราชสีมา) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(สาขานครสวรรค์)

นายบุญสืบ สมัครราช เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(สาขานครพนม) นายอุธร สุทธิมิตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา) เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(สาขาอุบลราชธานี)

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่ เพิ่มเพื่อน

นายสมชาย นุชนานนท์เทพ นักวิชาการป่าไม้ชาญการพิเศษ สำนักวิจัยฯ เป็น ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(สาขากระบี่) นายธนัช เนมีย์ ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12(สาขากระบี่) เป็น ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักป้องกันรักษาป่าฯ

นายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก) เป็น ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม นายดุลฤทธิ์ ฤทัยวรุณรัตน์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานฯ เป็น ผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักป้องกันรักษาป่าฯ

นายประสิทธิ์ ท่าช้าง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2(เชียงราย) เป็น ผอ.ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3(สาขาแพร่) นายอัครชัย เสรีลัดดานนท์ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9(ชลบุรี) เป็น ผอ.ส่วนอำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก)

นายสุปัญญ์ เทียนคำ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ช่วยปฎิบัติราชการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7(อุบลราช ธานี) เป็น ผอ.ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) นายมนตรี มะลิทอง นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8(นครราชสีมา) เป็น ผอ.ส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 8(นครราชสีมา)

ว่าที่ ร.ต.นพดล เกษจันทร์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี) ไปประจำสำนักป้องกันรักษาป่าฯ และนายปรมัตถ์ วิมุตติพงศ์ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6(อุดรธานี) ไปประจำสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13(สงขลา)

นายอรรถพล กล่าวว่า การโยกย้ายถือเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อจัดทัพกันใหม่ และจัดคนให้เหมาะสมกับงานรวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาในหลายพื้นที่ที่มีปัญหา อาทิ ที่ จ.กระบี่ มีปัญหากลุ่มชาวบ้านที่เรียกร้องสิทธิ์ที่ดินทำกินในพื้นที่ จ.กระบี่ หรือ ที่ จ.อุดรธานี มีปัญหาเรื่องขบวนการค้าไม้ข้ามชาติ เครือข่ายนางมู่หลาน หรือที่ จ.อุบลราชธานี ก็มีปัญหาเรื่องไม้ เป็นต้น

ในเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ต้องเอาคนใหม่เข้าไปแก้หรือบางพื้นที่มีเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เข้าไปการส่งเสริมหรือสนับสนุนขบวนการค้าไม้ ก็ต้องเปลี่ยนตัว บางพื้นที่มีปัญหาเรื่องการอนุญาตทำไม้ เพื่อทำให้กรมป่าไม้สะอาดโปร่งใสเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

ที่สำคัญ กรมป่าไม้ ได้ยุบสำนักด่านป่าไม้ทั่วประเทศให้เหลือเพียงประมาณ 10 กว่าด่านตามแนวชายแดนสำคัญเท่านั้นพร้อมกับตั้งหน่วยป้องกันและพัฒนาขึ้นมา จำนวน 328 หน่วยเพื่อให้รับผิดชอบเป็นรายอำเภอ เพื่อให้หน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การแก้ไขปัญหาเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เรื่องป่าชุมชน หรือการปลูกป่าเศรษฐกิจ เป็นต้น

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวต่อว่า กรมป่าไม้ จะเปิดปฎิบัติการเชิงรุก ด้วยการเปลี่ยนตัวหัวหน้าทีมพยัคฆ์ไพรใหม่จากนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า มาเป็นนายนฤพนธ์ ทิพย์มณฑา ผอ.ส่วนยุทธการด้านป้องกันและปราบปราม คนใหม่ เพื่อให้เกิดบรรยายการใหม่ๆ

ทั้งนี้ นายนฤพนธ์ มีผลงานด้านการป้องกันเป็นที่ยอมรับ โดยนายชีวะภาพ จะยังทำหน้าที่พี่เลี้ยง แต่จะไปดูแลเรื่องงานบริหารมากขึ้น นอกจากนี้ กรมป่าไม้จะตั้งสำนักโฆษกฯ ขึ้นใหม่ มีนางอำนวยพร ชลดำรงกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นโฆษก เน้นในเรื่องปฎิบัติการไอโอ (IO) หรือปฏิบัติการข่าวสารตอบข้อซักถามด้านป่าไม้ต่างๆ เป็นต้น

เมื่อถามว่าการโยกย้ายครั้งนี้มีเกี่ยวพันกับข้าราชการที่ไปมีส่วนพัวพันกับขบวนการของนางมู่หลานหรือไม่ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า มีส่วน ที่ผ่านมากรมป่าไม้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและวินัยข้าราชการที่เข้าไปพัวพันหรือมีส่วนส่งเสริมให้กับขบวนการค้าไม้ของนางมู่หลายในหลายพื้นที่ อาทิ เชียงราย สุรินทร์ อุดรธานี เป็นต้น ที่สำคัญจะมีการโยกย้ายข้าราชการอีกหลายระลอก

บทความก่อนหน้านี้โค้ชหรั่ง แนะสมาคมลูกหนังไทยเร่งกู้วิฤกติศรัทธาแฟนบอล
บทความถัดไปอายุแค่ตัวเลข! นุ่น ดารัณ วัย 48 กะรัต ใส่บิกินีตัวจิ๋วอวดหุ่นแซ่บขยี้ใจ