Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 24 ม.ค. 2564

มีพระราชโองการฯ ให้นายตำรวจ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์พิเศษ

10 ม.ค. 2562 - 14:35 น.

มีพระราชโองการฯ ให้นายตำรวจ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจา พระราชโองการ - 10 ม.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๖ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. ๒๔๙๕
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจตรี กมลสันติ กลั่นบุศย์ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มีพระราชโองการฯ ให้นายตำรวจ พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ราชองครักษ์พิเศษ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง