Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 ก.ค. 2563

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

12 ม.ค. 2562 - 13:50 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญกับเด็ก และเยาวชน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และพระราชทานพระราโชวาทสำหรับเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 ความว่า

เด็กทุกคนควรหมั่นศึกษาหาความรู้ และประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย เพราะว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้แต่ละคนประสบความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในชีวิตได้ ในวันข้างหน้า ” เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี และเป็นกำลังที่สำคัญต่อประเทศชาติต่อไป

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 12 ม.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก เกษม อยู่สุข หัวหน้าสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬาเอนกประสงค์ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้นตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่จะเป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่ออนาคตของประเทศชาติ

โดยพระราชทานพระราโชบายให้เป็นการจัดกิจกรรมแบบรวมการ โดยให้บุตรหลานของข้าราชบริพาร ตลอดจนเด็กและเยาวชนทั่วไป ได้มาร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ ทั้งยังมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ให้เป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชบริพารที่มีผลการเรียนดี จำนวน 200 คน พระราชทานสลากออมสิน ของขวัญ ของเล่นเสริมทักษะและความรู้ ตลอดจนพระราชทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

การนี้หน่วยงานต่างๆ ได้ถวายของขวัญแด่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง