พระราชทานหนังสือ “ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

พระราชทานหนังสือ “ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ” รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้เชิญชวนให้ประชาชนส่งภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต วันที่ 13 ต.ค. 2559 จนสิ้นสุดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 29 ต.ค. 2560 ซึ่งนับเป็นภาพที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่จะบันทึกไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้รับทราบ และได้มีการพิจารณาคัดเลือกนำไปจัดแสดง ณ ศาลานิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำ เป็นส่วนหนึ่งของงาน “อุ่นไอรักคลายความหนาว” ณ พระราชวังดุสิต เพื่อให้ประชาชนได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งสำนักพระราชวังได้รวบรวมภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดง ณ ศาลานิทรรศการภาพถ่ายแห่งความทรงจำดังกล่าว นำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือ “ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ” ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฎร์ เพื่อเผยแพร่แก่ส่วนราชการและประชาชนทั่วไป

สำนักพระราชวังจึงมอบให้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเข้ารับพระราชทานหนังสือ “ภาพถ่ายแห่งความทรงจำ” ประมวลภาพความอาลัย จากดวงใจประชาราษฎร์ จำนวน 3,000 เล่ม เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ โรงละคร สำนักพระราชวัง เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2562 สำหรับเชิญไปมอบให้คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ ภาคเอกชน ห้องสมุดของหน่วยงาน และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และใช้ประโยชน์ตามแต่จะเห็นสมควร

บทความก่อนหน้านี้สยองภูเก็ต! นักท่องเที่ยววัย 70 ตกโรงแรมชั้น 10 กลางเมือง กระแทกพื้นดับปริศนา
บทความถัดไปอื้ออึง! เดินหน้าเพิ่มโทษ “ประหาร” คดีเมาแล้วขับ-ทำคนอื่นตาย