พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท สรรเสริญ พ้นตำแหน่งกลาโหม ตั้งเป็นขรก.พลเรือน

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ พลโท สรรเสริญ พ้นตำแหน่งทหาร ตั้งเป็นขรก.พลเรือน

วันที่ 7 เม.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการทหารพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหารระดับสูง) สำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562

ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

บทความก่อนหน้านี้น้องมีก้า น้องมีญ่า ฮอต! เหล่าคนดังตบเท้าเยี่ยมไม่ขาดสาย-พ่อป๊อก แม่มาร์กี้ ยิ้มไม่หุบ
บทความถัดไปทุบสถิติโลก หนุ่มดัตช์ขับ “รถยนต์ไฟฟ้า” 3 ปี จากเนเธอร์แลนด์ถึงออสซี่