พระเมรุมาศ-อาคารประกอบคืบหน้า 98 เปอร์เซ็นต์ ‘กรมศิลป์’เริ่มงานตกแต่งสถาปัตยกรรมแล้ว

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่สนามหลวงด้านทิศใต้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้กรมศิลปากรเปิดให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ ในงาน พระราชพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยภาพรวมงานโครงสร้างภายในพระเมรุมาศและอาคารประกอบคืบหน้าไปกว่า 98 เปอร์เซ็นต์

เข้าสู่งานประดับตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งขณะนี้ได้ติดตั้งโครงสร้างรับพื้นชาลาชั้น 2-3 แล้วเสร็จ เริ่มติดตั้งโครงสร้างบันไดและลิฟต์ และเริ่มติดตั้งโครงไม้รับบัวฐานปัทม

ส่วนพระที่นั่งทรงธรรม ความคืบหน้าการก่อสร้างภาพรวม 29 เปอร์เซ็นต์ งานโครงสร้าง 99 เปอร์เซ็นต์ งานสถาปัตยกรรม 17 เปอร์เซ็นต์ โดยเริ่มงานมุงหลังคาแล้ว ส่วนศาลาลูกขุน 1 จำนวน 4 หลัง ภาพรวมคืบหน้า 43 เปอร์เซ็นต์ งานโครงสร้าง 96 เปอร์เซ็นต์ งานสถาปัตยกรรม 6 เปอร์เซ็นต์

ศาลาลูกขุน 2 จำนวน 2 หลัง งานโครงสร้างแล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ ด้านทิมและทับเกษตร งานโครงสร้างคืบหน้าประมาณ 40 เปอร์เซ็นต์ ความคืบหน้าการก่อสร้าง เกยลา 32 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างแล้วเสร็จ 80 เปอร์เซ็นต์

พลับพลายกหน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ และพลับพลายกตรงพระที่นั่ง พุทไธศวรรย์ โครงสร้างเสร็จแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ พลับพลายกสนามหลวง 14 เปอร์เซ็นต์ โครงสร้างแล้วเสร็จ 35 เปอร์เซ็นต์

มีการมุงหลังคาเพื่อเริ่มงานด้านสถาปัตยกรรม ที่จะทยอยเข้ามา สำหรับในช่วงหน้าฝนนี้ การทำงานภาพรวมไม่มีอุปสรรค เพราะอาคารแต่ละส่วนเริ่มมุงหลังคาแล้ว งานประดับตกแต่งบางส่วน ทำนอกพื้นที่ ยกเว้นช่วงที่จะต้องมีการประดับผ้าทองย่น ซึ่งเป็นงานประดับตกแต่งที่จะดำเนินการในช่วงท้าย หลังจากที่งานสถาปัตยกรรมเสร็จเรียบร้อย โดยอาจต้องมีการติดตั้งที่บังฝนแต่ต้องไปคุยในรายละเอียดอีกครั้ง

ด้านนายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร กล่าวว่า ในส่วนภาพรวมของโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในส่วนการดำเนินงานของสำนักสถาปัตยกรรมเริ่มมีการขยายแบบเท่าขนาดจริง พระเมรุมาศโดยอยู่ประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเริ่มนำไปติดตั้งบางส่วนดังจะเห็นได้จากบริเวณฐานในแต่ละชั้นของพระเมรุมาศ และในส่วนประดับของราวระเบียง (รั้วราชวัตร) ชั้นที่ 1 ประดับบังแทรก ฉัตร เทวดา เปรียบเหมือนรั้วกั้นเชิงเขาพระสุเมรุ รวมถึงเริ่มทดลองติดตั้งแท่นฐานเทวดา แต่ละชั้นกับสถานที่จริง เพื่อจะดูว่าสัดส่วนที่กำหนดเป็นอย่างไร และผนักชั้นที่ 2 รวมถึงแท่นวางประติมากรรมเทวดาได้นำไปทดลอง เพื่อกำหนดสัดส่วนพระเมรุมาศและจะได้ทดสอบอีกครั้ง

โดยในบริเวณพระที่นั่งทรงธรรมได้มุงหลังคา เชิงชาย ส่วนประดับอื่นๆ และเสา รวมทั้งฐานและรายละเอียดโดยรวมของอาคาร ได้เริ่มในส่วนสถาปัตยกรรมเช่นกัน ส่วนการติดตั้งลิฟต์กำลังเริ่มดำเนินการในส่วนของบ่อลิฟต์ ซึ่งเป็นบริเวณฐานที่รับองค์พระเมรุมาศ ว่าจะมีขนาดพื้นที่และขนาดที่รองรับเท่าไหร่ ส่วนการเข้าสู่ช่วงฤดูฝน โครงสร้างยังคงเป็นอุปสรรคไม่มาก แต่จะมีบ้างในส่วนเรื่องตกแต่ง

ขณะที่นายอนันต์ ชูโชติ กล่าวว่า ความคืบหน้าภาพรวมงานโครงสร้างภายในพระเมรุมาศ และอาคารประกอบคืบหน้าไปกว่า 98 เปอร์เซ็นต์ เข้าสู่งานประดับตกแต่งด้านสถาปัตยกรรม ในส่วนภายนอกมณฑลพิธี บริเวณพลับพลายกวัดพระเชตุพนนั้น พระที่นั่งสุทธไธสวรรย์ได้ขึ้นโครงหลังคาเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ งานมุงหลังคาและงานสถาปัตยกรรมจะเดินหน้าคู่กัน ซึ่งในช่วงฤดูฝนได้พูดคุยในเบื้องต้นว่า หากไม่มีผลกระทบจากน้ำฝนก็ปกติ

ซึ่งในส่วนการดำเนินงานส่วนชิ้นงานที่มีการขยายแบบเท่าขนาดจริง ต้องมีการดูแลในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งต้องพูดคุยกัน งานประดับตกแต่งในส่วนของผ้าทองย่นหรืองานภูมิสถาปัตย์ จะเป็นงานในส่วนหลังแต่ในเบื้องต้นได้พูดคุยแล้ว ภูมิสถาปัตยกรรมลงตัวแล้วและจะอยู่ในส่วนขั้นตอนของการเตรียมดิน ต้องรอให้ส่วนเครื่องจักรออกจึงจะสามารถทำได้

ส่วนพรรณไม้ได้พูดคุยแล้วเช่นเดียวกับการปูพื้นที่ นอกจากนี้ กรมศิลปากรได้ประสานไปยังสำนักงานก.พ.ร. เพื่อขอพื้นที่บริเวณนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาลที่อยู่บริเวณทิศเหนือ โดยจะเริ่มปรับหน้าดินทำถนนในเดือนมิ.ย.นี้

บทความก่อนหน้านี้เจออีกแล้วรถที่วิ่งเร็วที่สุดในโลก 114 กิโลเมตร ใช้เวลาแค่ 2 นาที จากอยุธยาไปชัยนาท
บทความถัดไปไหม้กลางอ่าวศรีราชา! สายพานลำเลียงสินค้ายาว500เมตร วอดนับล้าน(คลิป)