ศบค. ชี้ ชัดในสัปดาห์นี้ งดจำหน่ายสุราต่อหรือไม่ ให้ผ่อนคลายเมื่อไหร่ เผย ปลัดมท. ส่งหนังสือถึงผวจ. ให้รอความชัดเจนจาก ศบค.

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ศบค.ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวว่าจะขยายเวลางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ เท่ากับว่าจะเป็นการให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในช่วงวันที่ 1-2 พฤษภาคมนี้ใช่หรือไม่นั้น

“เรื่องนี้ยังไม่มีข้อสรุป เมื่อช่วงเช้าวันเดียวกันนี้ได้ตรวจสอบจากทางกระทรวงมหาดไทยแล้ว ซึ่งขณะนี้กำลังมีการพูดคุยกัน ในเรื่องการประกาศงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นประกาศของแต่ละจังหวัดไป อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณ ที่ทุกร้านให้ความร่วมมือในการละการจำหน่าย ด้วยกันทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุให้ตัวเลขการเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลสงกรานต์ลดน้อยลงอย่างชัดเจน”

“ได้รับทราบว่าทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือส่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ซึ่งระบุว่าถ้าประกาศหรือข้อกำหนด ที่นายกรัฐมนตรีกำหนดประกาศตามสถานการณ์ฉุกเฉิน ยังคงมีการบังคับใช้ โดยให้บรรดาข้อกำหนดหรือประกาศนั้นๆ ให้ยังคงมีการบังคับใช้โดยให้ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ข้อกำหนดหรือประกาศนั้น ตามสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่านายกรัฐมนตรีจะกำหนดเป็นอย่างอื่นตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

จึงขอให้จังหวัดถือปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ การออกคำสั่งหรือประกาศ ของจังหวัดที่เกี่ยวข้องให้รอการสั่งการเชิงนโยบายจาก ศบค.ก่อน เพื่อให้เกิดเอกภาพพร้อมกันทั่วประเทศและมีข้อกฎหมายรองรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติต่อไป เอกสารฉบับดังกล่าวลงนามโดยปลัดกระทรวงมหาดไทย ดังนั้นเรียกได้ว่าชะลอไว้ก่อน และภายในสัปดาห์นี้อย่างแน่นอนคงจะมีข้อสรุป เนื่องจากมีรายละเอียดอยู่พอสมควรที่จะต้องดูแลกัน”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน