ปทุมธานี ไม่ผ่อนปรน ประกาศยังห้ามขายเหล้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก

3 พ.ค. 2563 - 12:52 น.

ปทุมธานี ยังไม่ผ่อนปรน ประกาศห้ามขาย เหล้า-เบียร์ เหมือนเดิม ตามที่ผวจ.ปทุมธานี ได้เคยออกคำสั่งไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จ.ปทุมธานี ยังคงไม่อนุญาตให้ขายเหล้า-เบียร์ โดยยังให้ยึดตามคำสั่งเดิมที่นายพินิจ บุญเลิศ ผวจ.ปทุมธานี ได้เคยออกไว้ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ตามประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 6) มีคำสั่งว่าตามที่ได้มีประกาศจังหวัดปทุมธานี เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 3 เม.ย.2563 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 25 มี.ค.2563

อาศัยอำนาจตามความมาตรา 35(1) แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปทุมธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 เม.ย.2563 เพื่อให้การปฏิบัติครอบคลุมตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น จึงให้ปิดสถานที่ชั่วคราวเพิ่มเติม


1.ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2 ที่ได้รับใบอนุญาตให้จำหน่ายตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 โดยสามารถจำหน่ายสินค้าประเภทอื่นได้ ทั้งนี้มิให้ใช้บังคับกับการขายของผู้ผลิต ผู้นำเข้าหรือตัวแทนของผู้ผลิตผู้นำเข้า ไปยังผู้ขายซึ่งได้รับอนุญาตตามกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ปทุมธานี ไม่ผ่อนปรน ประกาศยังห้ามขายเหล้า ฝ่าฝืนมีโทษหนัก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง