ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สั่งแขวน SP หุ้นสายการบินนกแอร์ ห้ามซื้อขายชั่วคราว เหตุไม่สรุปงบการ 31 มี.ค.63 ขณะที่ไตรมาสแรกขาดทุนยับ 4.3 พันล้าน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้ (14ส.ค.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวหลักของ NOK หรือ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563 โดยมีกำหนดปลดเครื่องหมายวันที่ 17 ส.ค.

ขณะที่วันนี้บริษัท สายการบินนกแอร์ฯ และบริษัทย่อย แจ้งผลการดำเนินงานช่วง ไตรมาสที่ 1 ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) ไปยังตลท. ผลประกอบการขาดทุน 2,963 ล้านบาท เปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 391.29 ล้านบาท แบ่งเป็นผลขาดทุนของบริษัทใหญ่ 2,330.05 ล้านบาท และผลขาดทุนจากส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางทางอากาศของสายการบิน อีกทั้งการจำกัดการเดินทางทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารลดลง ทำให้สายการบินนกแอร์ได้ทยอยยกเลิกเที่ยวบินระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเส้นทางที่จีนทั้งหมดเป็นการชั่วคราว เวียดนาม พม่า และญี่ปุ่น

โดยอัตราการใช้เครื่องบินต่อลำเฉลี่ยลดลงจาก 9.71ชั่วโมง/วัน เป็น 8.35ชั่วโมง/วันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน หรือลดลงร้อยละ 14.01 ส่งผลให้รายได้บริษัทฯ ลดลงค่อนข้างมาก ในขณะที่บริษัทยังคงต้องแบกรับภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดำเนินงาน โดยเฉพาะต้นทุนคงที่ที่ค่อนข้างสูงในอัตราเท่าเดิม

“ไตรมาสที่1 บริษัทมีรายได้จากรวม 2,614.21ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24.64 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีค่าใช้จ่าย รวม 6,986.28 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่ายรวม 3,750 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เป็นยอดเงิน 2,402.10 ล้านบาท

และรับรู้ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน จากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้เป็นยอดเงิน 1,054 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิรวมจำนวน 4,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ซึ่งมีผลขาดทุนจำนวน 281.27 ล้านบาท”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน