เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายคำรณ ชูเดชา ผู้ประสานงานเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา พร้อมด้วยเครือข่ายองค์กรงดเหล้า เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา กว่า 30 คน ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผ่านทาง นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เพื่อขอให้กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในลักษณะตู้กดขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อ และร้านโชว์ห่วย เพื่อป้องกันปัญหาเมาแล้วขับ อุบัติเหตุบนท้องถนน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ

นายคำรณ กล่าวว่า เครือข่ายฯทราบว่าวันนี้จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551มีวาระเรื่องการขายเบียร์สดแบบกดดื่มในร้านสะดวกซื้อเข้าหารือด้วย จึงต้องการมาติดตามความชัดเจนจากสธ.และแสดงจุดยืน คัดค้านการขายเบียร์สดในร้านสะดวกซื้อทุกรูปแบบ และขอให้ สธ.พิจารณาตามประเด็นที่ได้เสนอไป

“เพราะเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งคนทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ จึงไม่เหมาะสมที่จะปล่อยให้มีเบียร์สดขาย ที่สำคัญอย่าให้ประเทศไทยต้องกลายเป็นประเทศเดียวในโลกที่เอาเบียร์สดมาอยู่ในร้านสะดวกซื้อ ที่มีอยู่ทุกซอกซอย ใกล้แหล่งชุมชน ยิ่งทำให้เพิ่มความเสี่ยงเท่าตัว คนดื่มต้องดื่มในร้านเพราะกลัวเสียรสชาติ ทำให้คนเมาอยู่ในร้าน เมื่อเด็กๆจะ ไปร้านเซเว่นพ่อแม่ต้องเตือนให้ระวังคนเมา กลายเป็นสถานที่เสี่ยงของชุมชน และครอบครัว” นายคำรณ กล่าว

ต่อมาเมื่อเวลา 16.00 น. ภายหลังประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ซึ่งมีวาระเรื่องการขายเบียร์สดแบบกดดื่มในร้านสะดวกซื้อเซเว่น ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิเทศศาสตร์ โฆษกอนุกรรมการพิจารณาการกระทำความผิดฯ กล่าวว่า ภายหลังการพิจารณาได้ข้อสรุปว่าการมีตู้กดเบียร์สดอัตโนมัติถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 มาตรา 30(1) ที่ว่าการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยใช้เครื่องขายอัติโนมัติ และผิด มาตรา 32 ที่ว่าห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่ม โดยตรงหรือโดยอ้อม เนื่องจากเมื่อมีตู้อัติโนมัติก็จะมีการโชว์สักลักษณ์ ตราเครื่องหมายต่างๆของยี่ห้อนั้น ซึ่งทางณะอนุกรรมการฯจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดำเนินการต่อไป

เมื่อถามถึงการขายในร้านสะดวกซื้ออีกบริษัทที่ยังไม่มีการยุติการตั้งเครื่องกดเบียร์
ดร.บุญอยู่ กล่าวว่า การพิจารณาในครั้งนี้มีเพียงหลักฐานจากร้านสะดวกซื้อเพียงบริษัทเดียว จึงยังไม่สามารถระบุได้ว่าร้านสะดวกซื้ออีกบริษัทเป็นเครื่องขายอัตโนมัติด้วยหรือไม่ ต้องมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม เช่น พิจารณาเชิงวิศวกรรมของเครื่องว่าเป็นเครื่องกดอัตโนมัติหรือไม่ การทำงานของเครื่องเป็นอย่างไร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน