ประชาชนชาวสมุทรสาคร ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ ถูกประกาศ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องเดินทางออกมาขอใบอนุญาตข้ามเขตพื้นที่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

การควบคุมสถานการณ์โควิด มีการยกระดับ 5 จังหวัด ที่พบการระบาดยังไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้มีการข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 17) ซึ่งทำให้ สมุทรสาคร ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด ต้องแสดงใบอนุญาตในการเดินทาง เพื่อสกัดคนเข้าออกพื้นที่ บุคคลที่จะออกนอกพื้นที่ ต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น บัตรประชาชน บัตรแสดงตนอื่นๆ ควบคู่กับเอกสารรับรอง ต่อเจ้าหน้าที่

สมุทรสาคร ประชาชน แห่ขอใบอนุญาตเดินขอเดินทางออกนอกพื้นที่

โดยล่าสุด พบว่า ช่วงเช้านี้ (7 มกราคม 2564) ประชาชนมารอติดต่อทำเรื่องขอเดินทางข้ามจังหวัด ที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร หลังจากที่มีการประกาศออกมาจากทางภาครัฐว่าประชาชนทุกคนที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่ใน 5 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องมีใบอนุญาต ซึ่งขณะนี้ประชาชนเริ่มมากันเป็นจำนวนมาก โดยทางจังหวัดระบวุ่า การขอใบอนุญาตจะรายงานให้ทราบต่อไป

ตัวอย่างใบอนุญาต เดินทางออกนอกจังหวัด

ตัวอย่างใบอนุญาต เดินทางออกนอกจังหวัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน