ภาคเหนือ 11 จังหวัดยังวิกฤตเผชิญ ฝุ่นพิษ คลุ้งทั่วเมือง แม่ฮ่องสอน-แม่สาย ค่าสูงสุดในประเทศ ส่วนอีสานค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน 3 จังหวัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 10 มี.ค. ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานใน จ.เชียงราย จ.น่าน จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูน จ.ลำปาง จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.หนองคาย จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี และ จ.นครราชสีมา

ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจพบค่าระหว่าง 29-194 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) พบเกินมาตรฐานเป็นพื้นที่สีแดง (กระทบต่อสุขภาพ) 7 พื้นที่ ได้แก่ ค่าสูงสุดที่ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน และต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ค่าฝุ่น 194 มคก./ลบ.ม., ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่, รพ.เทพรัตนฯ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ และต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

พบเป็นพื้นที่สีส้ม(เริ่มกระทบต่อสุขภาพ) อีก 11 พื้นที่ ได้แก่ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง, ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน, ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน, ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน, ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย, ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ และต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 26-75 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา, ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย, ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ภาคกลางและตะวันตก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 13-50 มคก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 13-25 มคก./ลบ.ม” ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11-25 มคก./ลบ.ม.

พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16-47 มคก./ลบ.ม. ประชาชนทั่วไป ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์ โดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ bangkokairquality.com แอปพลิเคชัน Air4Thai และ AirBKK

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน