สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี’64 ยัน 15 พ.ค.เด็กมีที่เรียนครบทุกคน

20 เม.ย. 2564 - 16:07 น.

สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี’64 หลัง ศบค.ออกมาตรการห้ามจัดสอบ ยันวันที่ 15 พ.ค.เด็กมีที่เรียนครบทุกคน

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตนลงนามในหนังสือด่วนที่สุด ที่ ศธ.04006/ว1284 เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทุกเขต โดยแจ้งประกาศปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) ซึ่งปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และแนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับฉลากการสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ของ สพฐ.

“เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) มีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ออกมาตรการห้ามดำเนินการหรือจัดกิจการกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยห้ามการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ห้ามจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก การจับฉลาก การประกาศผล การรายงานตัว และการมอบตัว ที่ได้กำหนดไว้ตามปฏิทินการรับนักเรียนเดิม ที่กำหนดดำเนินการระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค.64

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยปลอดภัย สพฐ.จึงมีปฏิทินการรับนักเรียน พร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง ซึ่งจะต้องดำเนินแล้วเสร็จ เด็กทุกคนมีที่นั่งเรียน ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2564 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 17พ.ค. 2564 ” ดร.อัมพร กล่าว

สำหรับปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ฉบับใหม่) มีดังนี้ ประถมศึกษาปีที่ 1 จับฉลากและประกาศผล วันที่ 2 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัววันที่ 4 พ.ค.

มัธยมศึกษาปีที่ 1 รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 8 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัว วันที่ 12 พ.ค.


มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอน ม.ต้น และ ม.ปลาย รับสมัคร วันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 9 พ.ค. ประกาศผล วันที่ 12 พ.ค. รายงานและมอบตัว วันที่ 13 พ.ค.

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เปิดสอนเฉพาะ ม.ปลาย รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 12 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัววันที่ 13 พ.ค.

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษที่จัดสอนสำหรับเด็กพิการ รับสมัคร วันที่ 24-30 เม.ย. ประกาศผล วันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค. โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส รับสมัครวันที่ 24-28 เม.ย. สอบคัดเลือกวันที่ 6-9 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 11 พ.ค. รายงานตัวและมอบตัวภายในวันที่ 15 พ.ค.

สำหรับเด็กที่ยังไม่มีที่เรียน ยื่นความจำนงได้ในวันที่ 12-13 พ.ค. ประกาศผลวันที่ 14 พ.ค. และมอบตัววันที่ 15 พ.ค.64

 

 

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สพฐ.ประกาศเลื่อนปฏิทินรับนักเรียนปี’64 ยัน 15 พ.ค.เด็กมีที่เรียนครบทุกคน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง