เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน จอง "ซิโนฟาร์ม" ผ่านทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 1

14 มิ.ย. 2564 - 11:07 น.

เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน จอง “ซิโนฟาร์ม” ผ่านทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 1 ต้องแจ้งความประสงค์ประกอบด้วยคำถาม 6 หน้า และต้องกรอกให้ครบ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันนี้ (14 มิ.ย.) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดให้ลงทะเบียนจองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 สำหรับองค์กรและหน่วยงานเท่านั้น ผ่าน ระบบเว็บไซต์ออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดย เมื่อเข้าไปที่ เว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนั้น จะมีให้กดปุ่ม “สำหรับนิติบุคคล แจ้งความประสงค์ขอรับการจัดสรร วัคซีนโควิดตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ซึ่งจะต้องแจ้งความประสงค์ประกอบด้วยคำถาม 6 หน้า และต้องกรอกให้ครบ มีรายละเอียดดังนี้

  • 1. ข้อมูลบริษัทหรือหน่วยงาน (รับเฉพาะการแสดงความประสงค์ของนิติบุคคลเท่านั้น) พร้อมแนบเอกสารรับรอง หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ
  • 2. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 1) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
  • 3. ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน (คนที่ 2) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
  • 4. ข้อมูลผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต
  • 5. ความจำเป็นในการขอรับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก จำนวนและกลุ่มที่จะรับการฉีด
  • 6. ข้อมูลโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีน

กรุณาเตรียมไฟล์ที่ต้องอัพโหลดในรูปแบบ PDF หรือ รูปภาพ ขนาดไม่เกิน 10 MB ดังนี้ / เอกสารรับรอง หรือเอกสารจดทะเบียนบริษัท หุ้นส่วนจำกัด นิติบุคคล สมาคม มูลนิธิ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์และอื่นๆ ที่ออกไว้ให้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องจากผู้มีอำนาจลงนาม / สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต ของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เจ้าของกิจการ กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการผู้มีอำนาจผูกพันกระทำการแทน / สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตของผู้ได้รับมอบหมายให้ติดต่อประสานงาน จากนั้นกด ถัดไป และกรอกข้อมูล ต่างๆ จนครบถ้วน


ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก ตรวจสอบคุณสมบัติและการจัดสรรโควต้าการกระจายวัคซีนตัวเลือก โดยใช้ระยะเวลา 5 วันทำการ นับจากวันที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ คณะกรรมการบริหารวัคซีนตัวเลือก อนุมัติแจ้งจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร ระบบจะส่งอีเมล์แจ้งรหัสให้องค์กรหน่วยงานเข้าล็อกอินเพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการชำระเงิน รอบการจัดส่งวัคซีน และสถานพยาบาลที่ให้บริการฉีดวัคซีน ก่อนจะชำระเงิน ตามเงื่อนไข

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ เริ่มแล้ว! ลงทะเบียน จอง "ซิโนฟาร์ม" ผ่านทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระยะที่ 1
ข่าวที่เกี่ยวข้อง