ศบค. ย้ำ เปิดร้านอาหารได้ แค่ห้ามนั่งกินในร้าน ไม่รวม 4 จว.ชายแดนใต้

27 มิ.ย. 2564 - 21:50 น.

ศบค.แจงย้ำหลังเกิดความเข้าใจผิด “ระบุ” ข้อกำหนด ไม่ได้ห้ามคน 4 จังหวัดใต้นั่งกินในร้านอาหาร แคมป์คนงานไม่ปิด แต่เข้มงวด งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังที่ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คําสั่งศบค. ที่ 6/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ลงนามโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัดประกอบด้วย กทม.และปริมณฑลประกอบด้วย จ.นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย จ.นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.เป็นต้นไป ล่าสุดเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และความเข้าใจผิดในบทบัญญัติและข้อห้าม ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ เรื่องการปิดแคมป์คนงานและการห้ามนั่งทานอาหารในร้านอาหาร โดยทาง ศบค.ยืนยันว่าร้านอาหารยังสามารถเปิด นั่งทานได้ และแคมป์คนงานไม่ปิด แต่ต้องเข้มงวด งดเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัด

สำหรับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่ 25) ข้อ 2 การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างเฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อควบคุมโรคและป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบอาชีพแรงงานก่อสร้างซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและพบการระบาดแบบกลุ่มก้อนให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดปริมณฑลอาศัยอำนาจตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อพิจารณามีคำสั่งปิด ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าวไม่ได้หมายรวมไปถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวมถึงข้อกำหนด ตามข้อ 4 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วนเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น โดยกำหนดเงื่อนไขเงื่อนเวลาการจัดระบบระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่จำเป็นต้องเพิ่มเติมให้เข้มงวดขึ้นจากมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ได้กำหนดไว้แล้วตามข้อกำหนดฉบับที่ 24 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564

สำหรับสถานที่กิจการหรือกิจกรรมที่เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติต่อเนื่องให้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน โเยระบุขัดเจนใน วงเล็บ 1 ไว้ขัดเจนว่า (1) การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการโรงแรมท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต รถเข็นหาบเร่แผงลอย ตลาดตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่งหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันและมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

และ(2) ห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ให้ดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. ซึ่งข้อกำหนดดังกล่าว มีผลบังคับใช้เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับพื้นที่ 4 จังหวัดใช้แดนภาคใต้

สำหรับข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 4 จังหวัดใช้แดนภาคใต้นั้นระบุอย่างชัดเจนในข้อกำหนดข้อที่ 7 (1) เกี่ยวกับเส้นทางคมนาคมเข้าออกทั้งจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา ซึ่งต้องมีการตั้งจุดตรวจด่านตรวจหรือจุดสกัดเพื่อตรวจคัดกรองการเดินทางให้ดำเนินการอย่างเข้มงวดเพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่นๆควบคู่กับเอกสารรับรองความจำเป็นที่ออก โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เว้นแต่เป็นบุคคลที่ได้รับการยกเว้นทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กระทรวงมหาดไทยกำหนด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ศบค. ย้ำ เปิดร้านอาหารได้ แค่ห้ามนั่งกินในร้าน ไม่รวม 4 จว.ชายแดนใต้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง