อสส.ตรวจเสร็จแล้ว! ส่งร่างสัญญาโมเดอร์นาให้อภ. เผยเร่งทำงานช่วงวันหยุด ชี้ไม่มีร่างสัญญาวัคซีนอยู่ในมือของสำนักงานอัยการแล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 11.40 น. วันที่ 5 ก.ค.64 ที่ศูนย์ราชการสำนักงานอัยการสูงสุด ถนนเเจ้งวัฒนะ นายอิทธิพร แก้วทิพย์ โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด นายประยุทธ เพชรคุณ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด ร่วมเเถลงถึงความคืบหน้ากรณีที่สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นานั้น

นายประยุทธ กล่าวว่า ตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงเมื่อวันศุกร์ที่ 2 ก.ค.64 ว่าไม่มีหน่วยงาน หรือองค์กรใดส่งร่างสัญญาการจัดซื้อวัคซีน โมเดอร์นาให้กับสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาตรวจร่าง และต่อมาในวันเดียวกันเวลาประมาณ 15.00 น.เศษ องค์การเภสัชกรรมส่งร่างจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาตรวจร่างสัญญา ภายหลังจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้แถลงข้อเท็จจริงแล้วนั้น

เรื่องนี้ นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด เห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเร่งรัดพิจารณาตรวจร่างสัญญาให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว จึงมอบหมายให้คณะทำงานสำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย โดยน.ส.นารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ดำเนินการโดยเร่งด่วน จนการพิจารณาตรวจร่างสัญญาแล้วเสร็จในช่วงวันหยุดที่ผ่านมา ในวันเปิดทำการในวันนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดจึงส่งคืนร่างสัญญาให้องค์การเภสัชกรรมไปดำเนินการต่อ

สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ที่สังคมไทยเรากำลังเผชิญอยู่ และเห็นว่าเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนในสังคมจะต้องร่วมมือร่วมใจ ในการฟันฝ่าปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้ล่วงพ้นไป สำนักงานอัยการสูงสุดจึงให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวนี้ เป็นอันดับแรก

นานประยุทธ รองโฆษก อสส.เผยว่า ขณะนี้ไม่มีร่างสัญญาวัคซีนอยู่ในมือของสำนักงานอัยการเเล้ว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน