โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 123 ราย

10 ก.ย. 2564 - 21:12 น.

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ 123 ราย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 10 ก.ย.2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล มีใจความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จำนวน ๑๒๓ ราย ดังนี้

๑. พลตำรวจโท รอย อิงคไพโรจน์ เป็น พลตำรวจเอก
๒. พลตำรวจโท สุทิน ทรัพย์พ่วง เป็น พลตำรวจเอก
๓. พลตำรวจตรี กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ เป็น พลตำรวจโท
๔. พลตำรวจตรี กษณะ แจ่มสว่าง เป็น พลตำรวจโท
๕. พลตำรวจตรี จิรภพ ภูริเดช เป็น พลตำรวจโท
๖. พลตำรวจตรี ณัฐ สิงห์อุดม เป็น พลตำรวจโท
๗. พลตำรวจตรี ธนาศักดิ์ ฤทธิเดชไพบูลย์ เป็น พลตำรวจโท
๘. พลตำรวจตรี ธัชชัย ปิตะนีละบุตร เป็น พลตำรวจโท
๙. พลตำรวจตรี นพปฎล อินทอง เป็น พลตำรวจโท
๑๐. พลตำรวจตรี นันทเดช ย้อยนวล เป็น พลตำรวจโท
๑๑. พลตำรวจตรี ปัญญา ปิ่นสุข เป็น พลตำรวจโท
๑๒. พลตำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย เป็น พลตำรวจโท
๑๓. พลตำรวจตรี ศิริพงษ์ ติมุลา เป็น พลตำรวจโท
๑๔. พลตำรวจตรี สมประสงค์ เย็นท้วม เป็น พลตำรวจโท
๑๕. พลตำรวจตรี สรายุทธ สงวนโภคัย เป็น พลตำรวจโท
๑๖. พลตำรวจตรี สันติ์ สุขวัจน์ เป็น พลตำรวจโท
๑๗. พลตำรวจตรี สำราญ นวลมา เป็น พลตำรวจโท
๑๘. พลตำรวจตรี สุคุณ พรหมายน เป็น พลตำรวจโท
๑๙. พลตำรวจตรี สุรพงษ์ ถนอมจิตร เป็น พลตำรวจโท
๒๐. พลตำรวจตรี อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ เป็น พลตำรวจโท
๒๑. พลตำรวจตรี อิทธิพล อิทธิสารรณชัย เป็น พลตำรวจโท
๒๒. พลตำรวจตรี เอกภพ ประสิทธิ์วัฒนชัย เป็น พลตำรวจโท


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 ก.ย.2564
ผู้รับสนองพระบรมราชการโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โดยมีรายละเอียดทั้งหมด คลิ๊ก

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล ให้แก่ข้าราชการตำรวจ 123 ราย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง