กรมอนามัย แนะ 7 วิธีจัดงาน ลอยกระทง ปลอดภัยโควิด ย้ำเข้มพื้นที่จำหน่ายอาหารริมทาง แผงลอย ต้องผ่านการตรวจ ATK หรือฉีดวัคซีนครบ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 19 พ.ย.2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลลอยกระทงปลอดภัยจากโควิด ว่า รัฐบาลอนุญาตให้จัดงานลอยกระทงได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด คาดว่าการจัดงานลอยกระทงปีนี้ จะมีร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหารเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้ผู้จัดงานลอยกระทงเข้มงวดพื้นที่แผงลอยขายอาหารริมบาทวิถีให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา (Universal Prevention) ดังนี้

1.เจ้าของ ผู้ดูแลพื้นที่ควรมีทะเบียนแผงค้า ผู้ขาย ผู้ช่วยขาย ที่เข้ามาจำหน่ายสินค้า 2.กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบกำกับติดตามแผงค้าและผู้ขาย ผู้ช่วยขายทุกคน ต้องฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือ ตรวจ ATK มีผลเป็นลบ ไม่เกิน 7 วัน

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า 3.ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTA อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าให้ถูกต้องตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงาน เว้นระยะห่างระหว่างกัน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ไม่รวมกลุ่มกันในขณะปฏิบัติงาน และไม่ควรกินอาหารร่วมกัน

กรมอนามัย แนะ 7 วิธีจัดงาน ลอยกระทง ปลอดภัยโควิด ย้ำเข้มพื้นที่จำหน่ายอาหารริมทาง แผงลอย

กรมอนามัย แนะ 7 วิธีจัดงาน ลอยกระทง ปลอดภัยโควิด ย้ำเข้มพื้นที่จำหน่ายอาหารริมทาง แผงลอย

4.พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปรุงอาหาร ควรแต่งกายให้สะอาด ตัดเล็บสั้น ไม่ใส่เครื่องประดับที่มือ ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารหรือสวมถุงมือ ก่อนหยิบจับอาหารอย่างถูกต้อง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ขายอาหาร 5.ประชาชนผู้ไปเที่ยวงานควรเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารหรือแผงลอยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ เช่น ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste เป็นต้น

นพ.สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า 6.มีการบันทึกข้อมูลหรือลงทะเบียนเข้างานผ่านไทยชนะ และ 7.ช่วยกันกำจัดขยะให้ถูกวิธี เพราะแผงลอยจำหน่ายอาหารดังกล่าวเป็นสถานที่ที่มีคนมาจากหลากหลายพื้นที่และมีความเสี่ยงการปนเปื้อนเชื้อโรค ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติก เช่น กล่องพลาสติกใส่อาหาร ช้อน ส้อม แก้ว หลอดดูด มีปริมาณเพิ่มขึ้น

“ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยปรับเปลี่ยนภาชนะใส่อาหารประเภทพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งโดยให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ เช่น ชานอ้อย มันสำปะหลัง กระดาษ Foodgrade และพลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแทน” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน