กรมควบคุมมลพิษ ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มรถควันดำ ป้องกันฝุ่น PM2.5 เผย ห้ามใช้แล้วเกือบ 600 คัน พร้อมขอเจ้าของยานพาหนะดูแลซ่อมบำรุงด้วย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 17 ธ.ค.2564 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ที่มีการตรวจวัดอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลัก พบว่ามีค่าสูงขึ้นตั้งแต่เดือนต.ค.จนถึงเดือนมี.ค.ของทุก ๆ ปี ซึ่งยานยนต์เป็นแหล่งกำเนิดที่สำคัญของฝุ่น PM2.5 โดยเฉพาะรถยนต์ดีเซล

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้ยกร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 โดยให้ความสำคัญกับมาตรการตรวจรถควันดำได้เพิ่มจุดตรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับ ระงับการใช้รถควันดำจนกว่าจะนำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อป้องปรามมิให้มีรถควันดำเข้ามาในเขตเมือง

นายอรรถพล กล่าวอีกว่า การตรวจสอบตรวจจับรถควันดำในพื้นที่ กทม. ร่วมดำเนินการโดย คพ. กรมการขนส่งทางบก กองบังคับการตำรวจจราจร และ กทม. ในส่วนการตรวจสอบจังหวัดเมืองหลัก ดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 สำนักงานขนส่งจังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ และ อปท.

นายอรรถพล กล่าวว่า จากรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจจับ และห้ามใช้รถควันดำตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 – 15 ธ.ค.64 ในพื้นที่ กทม. มีผลตรวจสะสมทั้งหมด 74,924 คัน สั่งห้ามใช้รถ จำนวน 315 คัน ในส่วนพื้นที่ต่างจังหวัดมีผลตรวจสะสมทั้งหมด 21,895 คัน สั่งห้ามใช้รถ จำนวน 265 คัน

“รัฐจะเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการตรวจจับควันดำ “ตรวจจับ ปรับจริง-ห้ามใช้รถควันดำ” บังคับใช้บทลงโทษสูงสุด ตั้งจุดตรวจสอบตรวจจับรถควันดำทุกประเภท ครอบคลุมถนนสายหลัก สายรอง ทั้งขาเข้า-ออก จำนวน 20 จุด ใน กทม.และปริมณฑล รวมทั้งจังหวัดเมืองหลักจะทำพร้อมกัน ต้องขอความร่วมมือเจ้าของยานพาหนะในการดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ไม่ให้เกิดควันดำ” นายอรรถพล กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน