เปิดภาพดาวเทียม คราบน้ำมันลาม 4.2 หมื่นไร่ ที่ต่อไปเกาะเสม็ด-ห่างแค่ 7 ก.ม. พบมีบางส่วนเคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึงแล้ว

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 29 ม.ค.65 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ใช้ภาพจากดาวเทียมไทยโชต (THAICHOTE) บันทึกภาพเมื่อวันที่ 29 ม.ค.65 เวลา 10.35 น.

ล่าสุดพบคราบน้ำมันลอยแผ่เป็นบริเวณกว้างและมีบางส่วนเคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึง (กรอบสีแดง กรอบสีเหลือง และเส้นสีม่วง ดังแสดงในภาพ) คิดเป็นพื้นที่ 67 ตารางกิโลเมตร (42,673 ไร่)

โดยแบ่งเป็น 2 พื้นที่ คือพื้นที่คราบน้ำมันที่มีลักษณะเป็นแผ่นฟิล์ม (Sheen oil หรือ Thin oil) (กรอบสีแดง) คิดเป็นพื้นที่ 51 ตารางกิโลเมตร (32,478 ไร่) และพื้นที่คราบน้ำมันที่มีลักษณะความหนา (Thick Oil) (แสดงในพื้นที่กรอบสีเหลือง) คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร (10,195 ไร่) ซึ่งคราบน้ำมันดังกล่าวได้เคลื่อนตัวเข้าบริเวณหาดแม่รำพึงแล้วคิดเป็นความกว้างประมาณ 5 กิโลเมตร (เส้นสีม่วง) ในขณะที่กลุ่มคราบน้ำมันยังห่างจากเกาะเสม็ด ประมาณ 7 กิโลเมตร”

โดยข้อมูลจากการวิเคราะห์นี้ทาง GISTDA จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อวางแผน ติดตาม และบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบจากคราบน้ำมันต่อไป

ปัญหาภัยพิบัติและมลพิษทางทะเล ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศมาโดยตลอด ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

#GISTDA #จิสด้า #ก้าวสู่ปีที่22 #ระยอง #คราบน้ำมันรั่ว #อ่าวไทย #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #ดาวเทียม #ไทยโชต #เรดาร์ชายฝั่ง #ข้อมูลกระแสน้ำ #ทะเลและชายฝั่ง #นิคมมาบตาพุด #THEOS2 #ระบบดาวเทียมสำรวจโลก #ภัยพิบัติและมลพิษทางทะเล #ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน