ทย.ประสาน ‘นกแอร์’ เร่งชี้แจงกรณียกเลิกเที่ยวบิน ดอนเมือง-เบตง พร้อมคืนค่าโดยสารภายใน 7 วัน จ่ายค่าชดเชยให้อีกรายละ 1,200 บาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน ระบุว่า ตามที่สายการบินนกแอร์ ยกเลิกเที่ยวบินเส้นทางดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ในวันที่ 16 และ 18 มี.ค.65 นั้น กรมท่าอากาศยาน ประสานกับสายการบินนกแอร์ ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวดังนี้

สายการบินนกแอร์ยืนยันว่า มีความพร้อมและจะทำการบินเส้นทางดังกล่าวแน่นอน แต่ทั้งนี้ ได้ยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดด้านการวางแผนการตลาด จึงต้องทบทวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยในวันศุกร์ที่ 18 มี.ค.นี้

สายการบินจะบินไฟลท์โปรโมตการท่องเที่ยวเบตง (Influencer Flight) โดยจะเชิญนักข่าว Youtuber, Social Media, Influencer และบริษัททัวร์ ซึ่งสายการบินนกแอร์จะแถลงข่าวเพื่อชี้แจงข้อมูลต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ในวันที่ 16 มี.ค.65

สำหรับแนวทางชดเชยผู้โดยสารที่ได้ซื้อบัตรโดยสาร เส้นทาง ดอนเมือง-เบตง-ดอนเมือง ในวันที่ 16 และ 18 มี.ค.65 สายการบินจะทำการคืนเงินค่าโคยสารเต็มจำนวน ภายใน 7 วัน พร้อมทั้งค่าชดเชยการแจ้งยกเลิกเที่ยวบินล่วงหน้าตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อีกรายละ 1,200 บาท

โดยกรมท่าอากาศยานจะได้ประสานและติดตามกับสายการบินนกแอร์ ถึงแนวทางการปฏิบัติและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน