บาน! ศรีสุวรรณ จี้กรมธนารักษ์ สอบหลวงพี่อุเทน วัดท่าไม้ สำนักสงฆ์ รุกที่ราชพัสดุ 70 ไร่ หรือไม่ หากถือครองมิชอบ ให้เอาผิดคนรุกที่ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.65 นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า สมาคมฯ มีหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบการยึดถือ ครอบครองที่ดินกว่า 70 ไร่ที่ทำการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและถาวรวัตถุในพื้นที่หมู่ 7 ต.สวนผึ้ง อ.เมือง จ.ราชบุรี ซี่งมีรายงานว่าเป็นสถานที่ตั้งของสำนักสงฆ์ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี ว่าได้ขออนุญาตใช้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า สืบเนื่องจากสถานที่ดังกล่าว พระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ใช้เป็นสถานที่เลี่ยงบาลีบวชพราหมณ์ให้กับ 2 ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ “คดีแตงโม-นิดา” ดาราสาวคนดัง ซึ่งเสียชีวิตจากการตกเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยเป็นข่าวครึกโครมอยู่ในขณะนี้ และเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนในสังคมถึงความไม่เหมาะสมอย่างรุนแรง

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พื้นที่ตั้งของ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสีดังกล่าว อยู่ในพื้นที่ราชพัสดุตามพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน เพื่อประโยชน์ในราชการทหาร พ.ศ.2481 โดยกรมธนารักษ์กระทรวง การคลัง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ฯ ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่หวงห้าม ตามพ.ร.ฎ. พ.ศ.2481 เป็นแปลงหมายเลขที่ รบ.553 เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีพื้นที่ถึง 500,000 ไร่

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นภูเขา ป่าไม้ แหล่งต้นน้ำลำธาร มีพื้นที่ราบบางส่วน และยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศพม่า เป็นพื้นที่เกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนของประเทศไทย ได้มาจากการหวงห้ามที่ดินตาม ม. 5 แห่งพรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 2474 ซึ่งตราปรากฏตามแผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี อำเภอวังขนาย อำเภอวังกะ จังหวัดกาญจนบุรี 2481 นั่นเอง

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ดังนั้นการที่พระอุเทน สิริสาโร เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ มาปรากฏตัวและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวประมาณ 70 ไร่ และปรากฏสิ่งปลูกสร้างมากมายลักษณะเป็นสำนักสงฆ์ โดยมีป้ายเขียนไว้ว่า “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” ซึ่งเข้ามาเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 พ.ค.2551 ใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีกว่าๆ นั้น ไม่น่าจะอยู่ในหลักเกณฑ์ใดๆ ที่จะอนุญาตให้เช่าหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวได้

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมธนารักษ์ ดำเนินการหรือสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว หากพบว่าสำนักสงฆ์ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย” หรือมูลนิธิชยันโต โพธิธรรมรังสี มีผู้ใดยึดถือ ครอบครอง พื้นที่ดินดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต หรือโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายในการดำเนินคดีเอาผิด ต่อผู้ที่บุกรุกดังกล่าวและให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกไปเสีย ตามครรลองของกฎหมาย

 

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน