ราชทัณฑ์ ไล่ออกเจ้าหน้าที่อีก 7 ราย เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่าง พร้อมส่งเสริมให้ข้าราชการอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 6 พ.ค.2565 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 4/2565 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์ที่เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์

โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 7 ราย ประกอบด้วย ไล่ออกจากราชการ 5 ราย ปลดออกจากราชการ 2 ราย ดังนี้ 1.กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (มติ อ.ก.พ. ไล่ออกจากราชการ 1 ราย และปลดออกจากราชการ 2 ราย)

2.กรณีทุจริตต่อหน้าที่ เรียกรับประโยชน์จากผู้ต้องขังหรือญาติผู้ต้องขัง 4 กรณี โดยมีพฤติการณ์ คือ ติดต่อญาติ เรียกรับเงินจากญาติผู้ต้องขังเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย), นำสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย), ทุจริตเงินร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย) และนำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ (ไล่ออกจากราชการ 1 ราย)

นายอายุตม์ กล่าวว่า ตนได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต และย้ำว่ากรมราชทัณฑ์จะไม่ปล่อยปละละเลย มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตในงาน ราชทัณฑ์ทุกมิติ และส่งเสริมให้ข้าราชการราชทัณฑ์ มีความพอเพียง พออยู่ พอใช้ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น พร้อมทั้งเปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรง

หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด ทั้งนี้ หากผู้ใดพบเห็นเจ้าหน้าที่กระทำผิด สามารถส่งหลักฐานได้ โดยตรงถึงผู้บริหาร กรมราชทัณฑ์ผ่านช่องทาง QR Code :DocAni-Corruptiom เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ข้าราชการรายอื่นต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน