เครือมติชน จัดเสวนาใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 46 “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศ 2023” ระดมมุมมองจากทุกฝ่าย 5 กูรู ชี้ทางออก-เดินหน้าประเทศ

เมื่อเวลา 08.25 น. วันที่ 25 ม.ค.2566 ที่ห้องอินฟินิตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ (รางน้ำ) เครือมติชน ได้แก่ มติชน ข่าวสด และ ประชาชาติธุรกิจ จัดเสวนาวาระก้าวสู่ปีที่ 46 ในหัวข้อ “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023” ขึ้น เพื่อระดมมุมมองจากทุกฝ่าย ในการร่วมกันฉายภาพสถานการณ์ทุกมิติของประเทศในปี 2566 ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง ข้อเสนอแนะในการร่วมกันขับเคลื่อนสังคมประเทศไทยไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์

เครือมติชน จัดเสวนาใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 46 "Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศ 2023" ระดมมุมมองจากทุกฝ่าย

เครือมติชน จัดเสวนาใหญ่ก้าวสู่ปีที่ 46 “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศ 2023” ระดมมุมมองจากทุกฝ่าย

รวมทั้งให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความเข้าใจร่วมกันในสถานการณ์และแนวโน้มต่าง ๆ ที่หลายฝ่ายคาดการณ์และมุ่งหวังถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น อันเป็นผลจากสถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลก ปัญหาการเมืองระหว่างประเทศ การฟื้นตัวหลังโควิด-19 ปัญหาพลังงาน ปัญหาเงินเฟ้อ ปัญหาโลกร้อนและสภาพแวดล้อม ฯลฯ ประกอบกับในปี 2566 ประเทศไทยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่าจะมีผลอย่างไรต่อทิศทางของประเทศ

การจัดเสวนาในครั้งนี้ เนื่องในโอกาสหนังสือพิมพ์มติชนก้าวเข้าสู่ปีที่ 46 เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มติชน ประชาชาติธุรกิจ และข่าวสด เพื่อขยายขอบเขตเนื้อหาให้กว้างขึ้น ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยระดมมุมมองและความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้รู้ในสายงานต่างๆ เพื่อคาดการณ์และผลักดันให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดำเนินไป โดยเวทีเสวนา หัวข้อ “Thailand : New Episode บทใหม่ประเทศไทย 2023”

สำหรับการเสวนาจะเริ่มขึ้นในเวลา 08.55 น. เริ่มด้วย นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทย และ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเสวนาในหัวข้อ “Thailand opportunity” ฉายภาพให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนไทยที่จะเป็นเรื่องสำคัญ เพราะกำลังเข้าสู่จุดเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญ

โดยปี 2566 มี 5 เทรนด์สำคัญทางเศรษฐกิจที่จะได้เห็น ได้แก่ 1.เงินเฟ้อเข้าสู่ช่วงขาลงทั่วโลกอาจผันผวนขึ้นลงบ้างช่วง 2.ดอกเบี้ยของประเทศทั่วโลก กำลังเข้าสู่จุดสูงสุดแค่ปลายปีนี้ พอเข้าปี 2567 ระดับดอกเบี้ยน่าจะเริ่มลดลง 3.หลายประเทศยังเจอภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาหรือถดถอย

4.เศรษฐกิจประเทศเกิดใหม่บางส่วนประสบปัญหาวิกฤตภายใต้แรงกดดันจากราคาพันธบัตรมีมูลค่าต่ำ แต่ 5.สินทรัพย์บางส่วนเริ่มฟื้นตัว ถือเป็นโอกาสการลงทุน ปีนี้น่าจะใกล้ถึงจุดของการเข้าสู่การลงทุนรอบใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญต้องหาจังหวะเข้าลงทุนหรือซื้อในช่วงที่เหมาะสม หากปี 2565 เป็นปีเข้าสู่หลุมหลบภัย ปี 2566 จะเป็นปีที่ประตูสู่โอกาสเริ่มเปิดออกอีกครั้ง

จากนั้น นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมเสวนาในหัวข้อ “New Episode เศรษฐกิจ-อุตสาหกรรมไทย” จะร่วมอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในภาคอุตสาหกรรมไทยที่ได้เผชิญปัญหามาตลอดกว่า 2 ปี และความท้าทายจากทั่วโลก สู่การนำไปปฏิบัติจริงตอนนี้และกำลังเกิดขึ้นนับจากนี้ โดยเทรนด์ที่ต้องกล่าวถึง เช่น

GREEN และ CLEAN คือตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม การลด โลกร้อน ล้วนมีผลกระทบต่อการเลือกใช้วัตถุดิบ การผลิต การลงทุน พลังงานสะอาด เป็นต้น อีกทั้งที่ผ่านมาในภาคอุตสาหกรรมไทย เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบ Digital Disruption ภาคอุตสาหกรรมถูกดิสรัปชั่น ต้องพัฒนาต้องปรับตัวเองเพื่อความอยู่รอด ท่ามกลางสงครามการค้า จนเกิดกระแสความท้าทาย หรือ Deglobalization ที่ต้องปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด ยังต้องกล่าวถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจ (S-Curves Industries) หรือเจนใหม่ของอุตสาหกรรมอนาคต

นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรม กำลังถูกดิสรัปชั่นด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า โซลิดสเตตไดรฟ์ (SSD) ยังมีอุตสาหกรรมใหม่ หรือ Next-gen Industries แห่งอนาคต ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน กำลังจะเกิดขึ้นในไทย เช่น Robotic Automation ศูนย์กลางการบิน และที่ต้องนำมากล่าวถึงอีกเรื่อง คือ ธุรกิจ BCG (bio-circular-green economy) คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นทั้งวาระแห่งชาติและวาระทั่วโลกไปแล้ว

ขณะที่ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ร่วมเสวนาในหัวข้อ “เดินหน้า New S-curve” จะนำเสนอให้เห็นภาพการเป็นธุรกิจและอุตสาหกรรม New S-curve ของ EA ที่จะสร้างการเติบโตให้กับประเทศไทยอย่างก้าวกระโดดอีกครั้ง โดยเห็นว่า EA ยังขยายงานด้านต่าง ๆ ออกไปได้อย่างต่อเนื่อง

ท่ามกลางสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ทั้งด้านเศรษฐกิจที่มีการฟื้นตัวปะทะกับภาวะถดถอย จากปัจจัย เงินเฟ้อ พลังงาน ภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่ง EA จะเชื่อมต่อธุรกิจ-connecting the dots และวางเป้าหมายใน 5-10 ปีข้างหน้าอย่างไร อะไรคือความท้าทายที่ภาคธุรกิจไทยควรต้องให้ความสำคัญ การแข่งขันในตลาดภูมิภาคและตลาดโลกจะเป็นอย่างไร และในฐานะผู้ก่อตั้ง และขับเคลื่อนธุรกิจของ EA ตั้งแต่แรกเริ่ม ผู้บริหารหา “พลังงาน” ในการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ได้อย่างไร

ด้าน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ในฐานะคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ “Speed up การบินไทย-ท่องเที่ยวไทย” เปิดเผยให้เห็นถึง แรงขับเคลื่อนหลังฟื้นฟูการบินไทย ให้รองรับกับการขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งนำเสนอภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน 2566

อีกทั้ง จะชี้ให้เห็นถึงขับเคลื่อน Speed up การบินไทย-ท่องเที่ยวไทย ด้วยปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ทั้งธรรมชาติ หาดทราย น้ำตก ป่าเขา อาหาร สินค้า และห้างสรรพสินค้าที่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก รวมถึงความเป็นมิตรของคนไทย

และปิดท้ายการเสวนา กับ นายภูวนาท คุนผลิน พิธีกร-นักจัดรายการวิทยุ ร่วมพูดคุยหัวข้อ “พลัง New Gen ขับเคลื่อนประเทศ” จะนำเสนอให้เห็นถึงพลังของกลุ่มนิวเจเนอเรชั่น ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนบทใหม่ของประเทศไทย โดยมี น.ส.ปรินดา คุ้มธรรมพินิจ พิธีกรและผู้ประกาศข่าวชื่อดัง เป็นผู้ดำเนินรายการ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน