กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด ประจำสัปดาห์ พบ ผู้ป่วยใหม่ทะลุพันราย เสียชีวิต 5 ราย เผย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 35 ราย

วันที่ 24 เม.ย.2566 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 16-22 เม.ย. 2566 ระบุว่า ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล (รายสัปดาห์)
จำนวน 1,088 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 155 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต (รายสัปดาห์) จำนวน 5 ราย เฉลี่ยรายวัน จำนวน 1 ราย/วัน

หายป่วยสะสม 6,571 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) เสียชีวิตสะสม 278 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566) ผู้ป่วยปอดอักเสบ 73 ราย และผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 35 ราย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด ประจำสัปดาห์ พบ ผู้ป่วยใหม่ทะลุพันราย เสียชีวิต 5 ราย

กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ โควิด ประจำสัปดาห์ พบ ผู้ป่วยใหม่ทะลุพันราย เสียชีวิต 5 ราย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน