เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศช่วงเช้าที่ตลาดทั้ง 5 แห่ง บริเวณหมู่บ้านเสรี วิลล่า เขตประเวศ หลังกรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้ปิดตลาด 3 แห่ง คือตลาดสวนหลวง ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่ไม่ขออญาตจัดตั้งตลาด ส่วนตลาดรุ่งวานิชย์ และตลาดร่มเหลือง ไม่มีใบขออนุญาตใดๆ แต่จากการสำรวจตลาดช่วงเช้าที่ผ่านมา พบว่าตลาดสวนหลวง ยังคงค้าขายตามปกติ โดยขายอาหารสด และอาหารอาหารปรุงสุก แต่มีปริมาณร้านค้าบางตา ส่วนอีก 2 ตลาดไม่พบผู้ค้า เนื่องจากส่วนใหญ่จะเปิดขายวันเสาร์และอาทิตย์

ขณะที่อีก 2 ตลาดที่เข้าข่ายมีความผิดแต่ยังอยู่ในกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง คือตลาดเปิ้ลมาร์เก็ต และตลายิ่งนรา ยังเปิดขายเช่นกันในวันนี้ โดยยังมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันตามปกติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประชาชนที่อาศัยในละแวกนั้น และประชาชนที่มาออกกำลังกายบริเวณสวนหลวง ร.9 ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่เทศกิจ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องการจราจรและดูความเป็นระเบียบเรียบร้อย

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า ได้เชิญเจ้าของตลาดทั้ง 5 แห่ง รวมทั้งร้านสะดวกซื้อตรงข้ามบ้านของน.ส.บุญสี แสงหยกตระการ มาลงนามรับทราบในการแจ้งข้อกล่าวหาในการดำเนินคดีกับทุกราย ส่วนร้านสะดวกซื้อ อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าทำถูกต้องตามที่ขออนุญาตหรือไม่ สำหรับตลาดนั้นระหว่างนี้เขตยังคงอนุญาตให้ขายสินค้าได้ เพื่อให้ผู้ค้าได้เร่งระบายสินค้า และทั้ง 3 ตลาด ได้แก่ ตลาดสวนหลวง ตลาดรุ่งวาณิชย์ และตลาดร่มเหลือง ต้องยุติการขายทันทีภายในวันที่ 28 ก.พ.นี้

นายธนะสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ส่วนตลาดเปิ้ลมาร์เก็ตและตลาดยิ่งนรา จะต้องขายสินค้าพาณิชย์เท่านั้น จะต้องไม่มีของสดโดยเด็ดขาด ซึ่งเจ้าของตลาดทุกแห่งยินดีให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดความถูกต้อง หลังครบ 7 วันแล้ว จะต้องไม่ให้เกิดการร้องเรียน และไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญเกิดขึ้นอีก ผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบประมาณ 300 ราย ยินดีที่จะไปพื้นที่ใหม่เอง อย่างไรก็ตาม หลังจากนี้ ต้องรอคำสั่งจากศาลว่าจะให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อที่อยู่อาศัย หรือให้เป็นไปตามระเบียบของกทม. ซึ่งหากให้เป็นที่อยู่อาศัย จะส่งผลให้ทั้ง 5 ตลาด ต้องรื้อถอนออกทั้งหมด

ผอ.เขตประเวศ กล่าวอีกว่า สำหรับปัญหาการจัดตั้งตลาดที่เกิดขึ้น ยืนยันว่าในสมัยของตนไม่มีการรับสินบน แต่ที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรนั้น ขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นผู้ตัดสิน เพราะไม่อาจไปก้าวล่วงได้ จากนี้ในยุคที่ดำรงตำแหน่ง ทุกอย่างจะต้องทำให้ถูกต้องเด็ดขาด การร้องเรียนของป้าครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนให้กับเขต อย่างไรก็ตาม ตนไม่กังวลที่มีกระแสโจมตีในโซเชียล เชื่อว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และหากศาลมีคำตัดสินอย่างไร จะทำให้ถูกต้อง

สำหรับการดำเนินคดีกับเจ้าของตลาดทั้ง 5 ราย เขตได้ดำเนินการ ดังนี้ ตลาดสวนหลวง ระบุเป็นของนายสุรกิจ นามวรกานต์ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 สำนักงานเขตได้ดำเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยังไม่ทราบผล เนื่องจากสน.ประเวศได้ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อพิจารณาสั่งฟ้อง ดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ขณะที่ ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ 2535 ฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษาลงโทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา 1 ปี

ตลาดเปิ้ลมาร์เกต ระบุว่าเป็นของนายสมชัย ชัยรัตนะกมล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ขออนุญาตก่อสร้างเชิงพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาด ตามพ.ร.บ.สาธารณสุขฯ เขตจึงดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนอาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าใช้พร้อมทั้งจัดทําเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว ขณะที่ ดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ขณะที่ ดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ 2535 ฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษาลงโทษจําคุก 15 วัน ปรับ 5,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา 2 ปี

ตลาดยิ่งนราระบุว่าเป็นของน.ส.พัชรี เจียรวนนท์ จัดตั้งเมื่อปี 2554 ขออนุญาตก่อสร้างเชิงพาณิชย์ ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ แต่ไม่ได้ขออนุญาตจัดตั้งตลาดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขฯ เขตจึงดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนอาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าใช้พร้อมทั้งจัดทําเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว ขณะที่ ดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดี

ส่วนตลาดรุ่งวาณิชย์ ระบุว่าเป็นของนายธเนตร รุจิราวาณิชย์ จัดตั้งปี 2553 ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และการขออนุญาตจัดตั้งตลาดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุขฯ เขตจึงดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนแต่อาคารได้มีการปิดประกาศห้ามเข้าใช้พร้อมทั้งจัดทําเครื่องหมายกั้นบริเวณอาคารไว้แล้ว ขณะที่การดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษา ลงโทษจําคุก 1 เดือน ปรับ 3,000 บาท โทษจําคุกรอลงอาญา 1 ปี

และตลาดร่มเหลือง ระบุว่าเป็นของนายเกียรติรัตน์ สุวรรณวัฒนาสุข จัดตั้งเมื่อปี 2555 ไม่มีการขออนุญาตก่อสร้างตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ และการขออนุญาตจัดตั้งตลาดตามพ.ร.บ.สาธารณสุขฯ เขตจึงดําเนินคดีฐานใช้อาคารเพื่อจัดตั้งตลาดไปก่อนได้รับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปัจจุบันยังไม่ทราบผลคดีส่วนกรณีการติดตามผลการรื้อถอน อาคารตามคําสั่งที่กท 7303 / 540 ลงวันที่ 23 มกราคม 2555 บัดนี้เจ้าของอาคารได้ทําการรื้อถอนอาคาร ตามคําสั่งแล้ว ขณะที่การดําเนินคดีฐานจัดตั้งตลาดโดยไม่ได้รับใบอนุญาต ตามพ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ศาลจังหวัดพระโขนงได้มีคําพิพากษา ลงโทษปรับ 5,000 บาท

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน