กรมบัญชีกลาง สรุปแล้ว จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ เป็นทางเลือก ยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธ.ค.นี้ เปลี่ยนใจได้ปีละ 1 ครั้ง

วันที่ 31 ต.ค. 2566 กรมบัญชีกลาง ประชุมชี้แจงการปรับเงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ โดยนายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง และ น.ส.วิลาวรรณ พยาน้อย ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง กรมบัญชีกลาง ชี้แจงว่า การจ่ายเงินเดือน 2 รอบจะเริ่มเดือนม.ค. 2567

กรมบัญชีกลางจะปรับแก้กฎหมาย และปรับระบบจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง e-Payroll ให้สอดคล้องกับเรื่องดังกล่าว ที่ผ่านมาได้หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนาคาร สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้ว

สรุปเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ
เป็นแบบสมัครใจสามารถเลือกได้ว่าจะรับ 1 รอบต่อเดือน หรือ 2 รอบต่อเดือน
ครอบคลุมส่วนราชการ 230 หน่วยงาน ที่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง
หน่วยงานอื่นที่ไม่อยู่ในระบบ e-Payroll ของ กรมบัญชีกลาง เช่น อปท. เทศบาล อบต. จะไม่เข้าเงื่อนไข
ข้าราชการ ยื่นแบบ เลือกรับเงินเดือน 2 รอบได้ตั้งแต่ 1-15 ธ.ค.2566
หากไม่ยื่นแบบก็จะรับเงินเดือน 1 รอบต่อเดือนเหมือนเดิม
หากประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบต้องกรอกแบบฟอร์ม
สามารถเปลี่ยนใจได้ว่าจะรับรอบเดียวหรือ 2 รอบ ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น
ข้าราชการบรรจุใหม่สามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินเดือน 1 หรือ 2 รอบ

ระบบการจ่ายเงินเดือน 2 รอบ
รอบแรกวันที่ 16 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 16 ตรงกับวันหยุดก็จะเลื่อนมาเป็นวันทำการ
รอบ 2 วันทำการก่อน 3 วันสุดท้ายของเดือน
กลุ่มข้าราชการ ที่ขอรับเงินเดือน 2 รอบ จะเริ่มตั้งแต่ ม.ค.2567
กลุ่มลูกจ้างประจำรับเงินเดือน 2 รอบ ตั้งแต่ มี.ค. 2567
ผู้รับบำนาญ ยังไม่ร่วมในโครงการนี้ ยังจ่ายเงินเดือนรอบเดียวเหมือนเดิม
การหักเงินเดือน สมทบกองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำ จะหักจ่าย 2 รอบ หรือ ครึ่งหนึ่งของเงินที่หักจากการจ่ายเงินเดือนรอบเดียว โดยกรมบัญชีกลางจะคำนวณให้หมด
หนี้กยส. หนี้ธนาคาร หนี้บุคคลที่ 3 หักจ่ายรอบเดียวเดือนละครั้ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน