เปิดโฉมหน้า ‘บอร์ดประกันสังคม’ ชุดแรกของไทย ทีมประกันก้าวหน้าคว้า 6 ที่นั่ง อีก 1 เป็นของตัวแทนพนักงานราชการ คณะกรรมจะมีวาระ 2 ปี

เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.66 ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม สำนักงานใหญ่ประกันสังคม จ.นนทบุรี ผู้สื่อข่าวรายงาน ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดประกันสังคม) จากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 934 แห่งทั่วประเทศ ที่ปิดหีบเลือกตั้งเมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 24 ธ.ค.ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจะมีการเปิดหีบนับคะแนน ตั้งแต่เวลา 16.30 น. ซึ่งผลการนับคะแนน 100 % อย่างไม่เป็นทางการ ณ เวลา 23.30 น.

ผลการนับคะแนนผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผลคะแนน 7 อันดับแรก ได้แก่ 1.ดร.มนตรี ฐิรโฆไท อายุ 60 ปี จาก บจก.กะรัต เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) ได้คะแนน 409 เสียง 2.นางวิภาพรรณ มาประเสริฐ อายุ 58 ปี จาก บจก.รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส เซส ได้ 403 เสียง 3.นางสิริวัน ร่มฉัตรทอง อายุ 70 ปี จาก บจก.อีคอท ดีเวลลอปเม้นท์ เซ็นเตอร์ ได้ 368 เสียง

4.นายสมพงศ์ นครศรี อายุ 89 ปี จาก บจก.สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล ได้ 319 เสียง 5.นายสุวิทย์ ศรีเพียร อายุ 67 ปี จาก บจก.ไทยจิระพัฒน์ ได้ 315 เสียง 6.นายทวีเกียรติ รองสวัสดิ์ อายุ 78 ปี จาก บจก.นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศไทย อินเตอร์ซิตี้ ได้ 258 เสียง และ 7.น.ส.เพชรรัตน์ เอกแสงกุล อายุ 66 ปี จาก บมจ.อีซึ๋น แอนด์ โค ได้ 252 เสียง

ส่วนผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผลคะแนน 7 อันดับแรก เป็นของกลุ่มประกันสังคมก้าวหน้า ได้แก่ 1.นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อายุ 38 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้คะแนนเสียง 71,632 เสียง 2.นายธนพงษ์ เชื้อเมืองพาน อายุ 41 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 69,122 เสียง 3.นายชลิต รัษฐปานะ อายุ 29 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 68,986 เสียง

4.นายศิววงศ์ สุขทวี อายุ 45 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 68,975 เสียง 5.น.ส.นลัทพร ไกรฤกษ์ อายุ 30 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 67,860 เสียง 6.นางลักษมี สุวรรณภักดี อายุ 54 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 66,842 เสียง และ 7.นายปรารถนา โพธิ์ดี อายุ 40 ปี ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้ 15,058 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในครั้งนี้ นับเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์หน้าแรกของสำนักงานประกันสังคม โดยคณะกรรมจะมีวาระ 2 ปี จากนั้นจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งใหม่

อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้งครั้งแรกนี้ มีนายจ้างและผู้ประกันตนในมาตรา 33, 39 และ 40 มาใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 158,335 คน จากจำนวนผู้ลงทะเบียนมีสิทธิเลือกตั้ง 958,819 คน

แบ่งเป็น 1.ฝ่ายผู้ประกันตน มีผู้ลงทะเบียนเลือกตั้ง 854,414 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 156,870 คน คิดเป็นร้อยละ 18.36 และ 2.ฝ่ายนายจ้าง มีผู้ลงทะเบียน 3,129 คน มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 1,465 คน คิดเป็นร้อยละ 46.82

โดยหลังจากนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วเสร็จ คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้ง จะส่งรายงานผลคะแนนให้กับคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัด (กดต.) เพื่อรวบรวมคะแนนของที่เลือกตั้งทั้งหมดในจังหวัดนั้นๆ แล้วส่งคะแนนให้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อรวบรวมคะแนนประกาศผลเลือกตั้งต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน