จปร.จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพฯ โดยจปร. ส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก ร่วมกันจัดขึ้น

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 12 ก.พ.67 ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก โดยมีพล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานในพิธี

พิธีในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย.67 ที่จะถึงนี้

รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer ของนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนมี.ค.ของทุกปี ก่อนปิดภาคเรียนสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ส่วนราชการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าและส่วนราชการภายในจังหวัดนครนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครนายก หอการค้าจังหวัดนครนายก อุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก ประชาชนในจังหวัดนครนายก และโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนปิยะชาติพัฒนา โรงเรียนวัดสุตาธรรมาราม โรงเรียนวัดธรรมปัญญา มีโอกาสร่วมถวายพระพร กว่า 2,000 คน

โดยมีกิจกรรมอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล ถวายแจกันดอกไม้ รวมทั้งมีอาจารย์ในส่วนการศึกษาอ่านทำนองเสนาะถวายพระพร จากนั้นร่วมร้องเพลงหมู่ 4 เพลง และเปล่งเสียงทรงพระเจริญร่วมกัน พร้อมทั้งร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีก่อนจบพิธี

ด้านพล.ท.ไกรภพ ไชยพันธุ์ ถวายคำกราบบังคมทูล ตอนหนึ่งว่า พระองค์ทรงเข้ารับราชการเป็นพระอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เมื่อปี 2523 ทรงเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์”

สำหรับนักเรียนนายร้อยทรงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิชาประวัติศาสตร์ ทรงได้รับการโปรดเกล้า แต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (อัตราจอมพล) และทรงได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หลังจากเกษียณอายุราชการเมื่อปี 2558 ทรงพระราชทานเงินเดือนทั้งหมดที่ทรงเก็บไว้ ตั้งแต่บรรจุเข้ารับราชการให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อใช้ในการฝึกศึกษาของนักเรียนนายร้อย และยังคงเสด็จมาทรงสอนและทรงร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนนายร้อยในห้วงเปิดภาคการศึกษาสัปดาห์ละ 2 ครั้ง จนถึงปัจจุบัน ทรงรับเชิญเป็นพระอาจารย์สอนในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

ด้วยพระจริยาวัตรที่งดงาม ทรงตรากตรำพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระวิริยอุตสาหะเป็นที่ประจักษ์ แก่พสกนิกรโดยทั่วไป ซึ่งอำนวยประโยชน์ให้กับกองทัพประเทศชาติ และประชาชน เป็นอเนกอนันต์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันนี้ ถูกปรับเปลี่ยนชื่อจากเดิมวานนี้ที่กองทัพบก เชิญสื่อมวลชนทำข่าว “กิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์“ โดยกำลังพลของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มาเป็นการจัดงานในระดับจังหวัดนครนายก ในชื่อ พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทูลกระหม่อมอาจารย์ พลเอกหญิงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน2567

พ.ต.วิสิทธิ์ เสนารักษ์ ทหารประสานงานเส้นทางเสด็จถนนสายจงรักภักดี ระบุถึงวัตถุประสงค์การจัดงานตอนหนึ่งว่า พอมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ตามที่ปรากฎทางโซเชียลมีเดีย แต่เราจะไม่หวั่นไหว เพราะเรามีลักษณะสะเทือนน้ำสะเทือนบก อะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไป เพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอม ทั้งยังเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญ และเราเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคง โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เรายืนหยัด 3 ประการ คือ 1. เพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน 2. เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม Goodbye Summer และ 3 ถวายพระพรไชยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน