กรมอุตุนิยมวิทยา เผยดัชนีความร้อน 27-29 ก.พ. บางนา กทม.ระอุสุด พุ่ง 47.5 องศา อยู่ในระดับอันตราย เตือนอาจเกิดโรคเพลียแดดจากความร้อน

วันที่ 27 ก.พ.2567 กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายค่าดัชนีความร้อนสูงสุดรายวัน (27-29 ก.พ.2567)

วันที่ 27 ก.พ. 2567

จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดรายภาค

ภาคเหนือ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 33.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ 30.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ภาคกลาง ดอนเมือง กทม. 36.2 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
ภาคตะวันออก ชลบุรี 33.0 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย
ภาคใต้ สงขลา 35.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเตือนภัย

วันที่ 28 ก.พ.2567

จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดรายภาค

ภาคเหนือ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ 31.9 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สุรินทร์ 31.1 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ภาคกลาง บางนา กทม. 43.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
ภาคตะวันออก ชลบุรี 44.4 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
ภาคใต้ ภูเก็ต 42.8 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

วันที่ 29 ก.พ.2567

จังหวัดที่มีดัชนีความร้อนสูงสุดรายภาค

ภาคเหนือ ตาก 31.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.โชคชัย 32.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับเฝ้าระวัง
ภาคกลาง บางนา กทม. 47.5 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
ภาคตะวันออก ชลบุรี 46.3 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย
ภาคใต้ ภูเก็ต 42.6 องศาเซลเซียส อยู่ในระดับอันตราย

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยดัชนีความร้อน 29 ก.พ. บางนา กทม. ระอุสุด 47.5 องศา ระดับอันตราย

สำหรับ ดัชนีความร้อน ระดับอันตราย 42.0-51.9 ผลกระทบต่อสุขภาพ : เมื่อสัมผัสความร้อน และทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน อาจทำให้เป็นตะคริวจากความร้อน และเกิดโรคเพลียแดดจากความร้อน และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลมร้อน หรือ ฮีทสโตรก ได้ หากสัมผัสความร้อนอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ดัชนีความร้อน คือ ค่าที่ได้จากการนำอุณหภูมิของอากาศมาคิดร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์ โดย ดัชนีความร้อนจะสะท้อนว่าร่างกายของคนเรา “รู้สึก” ว่าอากาศร้อนแค่ไหน ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าหากความชื้นสัมพัทธ์สูง จะทำให้เหงื่อระเหยยาก ผลคือเรารู้สึก “ร้อนกว่า” อุณหภูมิจริงของอากาศ ซึ่งไม่ใช่อุณหภูมิที่เครื่องวัดหรือโทรศัพท์แสดง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน