ในหลวงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งองคมนตรีใหม่

วันที่ 12 มี.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศ ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2560 แล้วนั้น


บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็น องคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 มี.ค. 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี

บทความก่อนหน้านี้คลิปเตือนภัยสังคมก้มหน้า หนุ่มขี่จยย.เล่นมือถือไม่มองทาง ก่อนพุ่งชนท้ายรถยนต์หวิดถูกชนซ้ำ
บทความถัดไปกกต.ต้อนรับทูตเม็กซิโกแจงแนวทางเลือกตั้งประธานาธิบดี-‘ศุภชัย’ไม่ตอบรับร่วมสังเกตการณ์เลือกตั้งกลัวพ้นจากตำแหน่งก่อน