หลังจากโลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์หนังสือราชการด่วนที่สุด โดยออกศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023 1/7063 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่องขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยในหนังสือดังกล่าวมีข้อความตอนหนึ่งว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” ลงนามโดยนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จนทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์กันอย่างมาก

ล่าสุดนายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ออกมากล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นว่าเนื้อหาหนังสือขอเชิญร่วมประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีข้อความบางตอนที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นร่างขึ้นมา เนื้อหาใจความตอนหนึ่งว่า “ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่” เสนอขึ้นมาให้ตนเองเซ็นต์ เพื่อให้เรื่องดังกล่าวทันกับการต้อนรับนายกรัฐมนตรี โดยในเรื่องดังกล่าวเจ้าของโครงการเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อดำเนินการวัตถุประสงค์ เป็นหน้าที่ของรองผู้ว่าฯอีกท่านหนึ่งที่เคยประชุมโครงการนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง

หนังสือที่แก้ไข

ตนเองไม่ทราบเนื้อหาและความเป็นมาของโครงการนี้แต่อย่างใดแต่ ด้วยเนื่องในห้วงเวลาการลงนามดังกล่าวในหนังสือขอเชิญประชุมเพื่อเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่รับผิดชอบในการดำเนินการภารกิจ ทำอย่างไรให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่อยู่ ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างจังหวัด ทำให้ตนเอง ซึ่งปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ลงนามในหนังสือดังกล่าว โดยต้นเรื่อง คือสำนักงานส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ได้ร่างหนังสือเพื่อขอเชิญประชุมเตรียมการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเสนอขึ้นมายังตน ให้ลงนามในหนังสือเวียนไปยังส่วนราชการต่างๆ โดยมีถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม ทำให้มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ

ในบางส่วนของหนังสือเวียนฉบับดังกล่าวมีข้อความว่า ให้สำนักงานส่งเสริมกรมการปกครอง ส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาและสำนักงานสาสุขจังหวัด ร่วมกันดำเนินการภารกิจ ทำอย่างไรให้ประชาชนหายโง่ ข้อความที่ไม่เหมาะสมทำให้ความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนเองมีความรู้สึกเสียใจในการร่างหนังสือดังกล่าว จึงอยากขอโทษประชาชนที่เห็นหนังสือดังกล่าวแล้วนั้น จากการที่ใช้ถ้อยคำอันไม่เหมาะสม ได้สั่งการตั้งคณะกรรมการสอบหน่วยงานที่ร่างหนังสือดังกล่าว โดยให้ทราบผลภายใน 7 วัน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน