เลี่ยงได้เลี่ยง 3-7 ก.ย.นี้ ปิดการจราจร ถ.พหลโยธิน ก.ม.99 – 100

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสระบุรี จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา ตอนทางแยกต่างระดับสระบุรี โดยจะติดตั้งคานบนทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ระหว่าง กม.99 – กม.100 จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงและปิดการจราจร ดังนี้

1.งานติดตั้งคาน ในวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. ปิดการจราจรทางหลักบนถนนพหลโยธิน (ขาออก)

2.งานติดตั้งคาน ในวันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 18.00 น. ปิดการจราจรทางหลักบนถนนโยธิน (ขาเข้า)

3.งานติดตั้งคาน ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ปิดการจราจรทางหลักบนถนนพหลโยธิน (ขาออก) และทางขึ้นสะพานต่างระดับพระพุทธฉาย

4.งานติดตั้งคาน ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 – 18.00 น. ปิดการจราจรทางหลักและทางขนานบนถนนพหลโยธิน (ขาเข้า)

ในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนทั่วไป กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระมัดระวัง หรือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางในวันเวลาดังกล่าว รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ใช้ทางปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยง และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้ทางปลอดภัยของผู้ใช้ทาง

ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวและประชาชนทั่วไปสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุต่างๆระหว่างดำเนินการได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ นายธีรพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายช่างโครงการ โทร. 089-896-1231

บทความก่อนหน้านี้ปรากฏการณ์เหงา ชาวเน็ตงง! เพจเศร้าผุดเต็มเฟซบุ๊ก-แชร์เกลื่อน อ่านแล้วหม่นตาม
บทความถัดไป‘พระสังฆราช’ ลงพระนามคำสั่งมหาเถรฯ ห้ามใช้พื้นที่วัดเคลื่อนไหวทางการเมือง