‘โตโยต้า เมืองสีเขียว’ อยุธยา ‘เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต’

‘โตโยต้า เมืองสีเขียว’

‘โตโยต้า เมืองสีเขียว’ อยุธยา ‘เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต’

‘โตโยต้า เมืองสีเขียว’ – ยังคงคอนเซ็ปต์รักษ์โลกไม่เสื่อมค่ายกับค่าย ‘โตโยต้า’ เพราะเดินในแนวนี้มานานหลายสิบปี

ล่าสุดเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแห่งแรกนอกโรงงาน ‘โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา’ ตั้งอยู่ที่ ต.หัวรอ จ.พระนครศรีอยุธยา

ถือเป็นการเฉลิมฉลองการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 55 ปี มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย ด้วยการเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมและส่งเสริมพัฒนาการอย่างยั่งยืนของสังคมไทยทั้ง 3 มิติ ภายใต้แนวคิด “การแบ่งปันที่ไม่สิ้นสุด”

ประกอบด้วยด้านสังคม ได้ดำเนินโครงการถนนสีขาว เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ที่มุ่งมั่นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาดแคลน

ด้านเศรษฐกิจ ดำเนินโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ ที่เข้าไปปรับปรุงธุรกิจของผู้ประกอบการโอท็อปและ SME ด้วยการแบ่งปันประสบ การณ์การดำเนินธุรกิจและการผลิตแบบโตโยต้า

และด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยความรับผิดชอบในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ มุ่งเน้นการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่สังคมไทย ผ่านกิจกรรมต่างๆภายใต้แนวคิด “โตโยต้า เมืองสีเขียว เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต”

‘โตโยต้า เมืองสีเขียว’อยุธยา‘เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต’
ร่วมเปิดศูนย์

การเปิดศูนย์ ‘โตโยต้า เมืองสีเขียว อยุธยา’ มี นาย มิจิโนบุ ซึงาตะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น และกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกับผู้ใหญ่ในจังหวัด ดำเนินการจนเป็นรูปเป็นร่าง

ศูนย์ดังกล่าว ประกอบด้วยพื้นที่หลักๆ คือ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่เดิม การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเน้นไม้ยืนต้น

‘โตโยต้า เมืองสีเขียว’อยุธยา‘เพื่อธรรมชาติ เพื่อทุกชีวิต’
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว

การจัดการขยะอย่างครบวงจร ตั้งแต่การส่งเสริมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สินค้าที่ก่อให้เกิดขยะ การคัดแยกขยะและการนำไปใช้ประโยชน์ และการกำจัดขยะแบบถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

การอนุรักษ์น้ำ ส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การประหยัดน้ำ การนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

การลดการใช้พลังงานและการใช้พลังงานทางเลือก ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

และการเดินทางอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการเดินทางที่ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ด้วยการใช้พลังงานทดแทน เช่น รถยนต์ไฮบริด รถไฟฟ้าขนาดเล็ก การใช้จักรยาน และการเดิน เป็นต้น

โซนสวนเปิดตั้งแต่เวลา 06.00 – 20.00 น. และโซนอาคารนิทรรศการ เปิดบริการตั้งแต่ 10.00 – 17.00 น.

คนหัวใจสีเขียวแวะไปเยี่ยมชมกันได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องhttp://www.khaosod.co.th/pr-news/news_1812932

ก้าวไกลไปกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตอนที่ 5 อุปกรณ์รักษาระดับแรงดันไฟฟ้ารถยนต์

บทความก่อนหน้านี้อาวดี้ ‘A5 Coupe 40 TFSI’สปอร์ต 2 ประตู-ขับสนุก
บทความถัดไปดวงประจำวันอาทิตย์ที่18 พ.ย.2561 ราศีใดรับทรัพย์เพิ่มขึ้น ราศีใดสุขภาพแข็งแรง